?
logo

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

godlo

IV lo

22 7.06

Spotkanie delegatów

21 września, 2020

25 września o godz.16.00 w sali gimnastycznej odbędzie się zabranie delegatów do rady rodziców. Zapraszamy

Konkurs Fotograficzny

21 września, 2020

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Olkuszu zaprasza uczniów do wzięcia udziału w X Powiatowym Konkursie Fotograficznym:

"Moje miasto i mój region w obiektywie: za progiem..."
Prace konkursowe należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną
do 15 listopada br.
Karty zgłoszenia dla uczestników pełnoletnich, niepełnoletnich oraz Regulamin do pobrania: http://pedagogiczna.olkusz.pl/…/KARTA-ZG%C5%81OSZENIA-dla-u…
http://pedagogiczna.olkusz.pl/…/KARTA-ZG%C5%81OSZENIA-dla-u…
http://pedagogiczna.olkusz.pl/…/REGULAMIN-X-POWIATOWEGO-KON…

Spotkanie z Rodzicami

20 września, 2020

Zapraszamy Rodziców uczniów klas pierwszych na spotkania z wychowawcami, które odbędą się stacjonarnie według następującego porządku:

22.09.2020r. godz. 16.00 kl. 1A

22.09.2020r. godz. 18.00 kl. 1B

23.09.2020r. godz. 16.00 kl. 1C

23.09.2020r. godz. 18.00 kl. 1D

24.09.2020r. godz. 16.00 kl. 1E

24.09.2020r. godz. 18.00 kl. 1F

Wszystkie zebrania odbędą się na sali gimnastycznej.

UWAGA!

17 września, 2020

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego informuje, że od dnia 17.09.2020r. w szkole obowiązuje nakaz noszenia maseczki w przestrzeni wspólnej w czasie przerw międzylekcyjnych, przed i po lekcjach oraz w innych sytuacjach, w których młodzież i pracownicy szkoły przemieszczają się po korytarzach.
Nakaz obowiązuje uczniów, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
Uczniowie nie posiadający maseczki mogą otrzymać ją w szkole.
Dyrektor Szkoły
mgr Katarzyna Polak

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W OLKUSZU

15 września, 2020

PPiS w Olkuszu, w nawiązaniu do komunikatu z d.14.09.2020r. z godz.21:00 umieszczonego na stronie internetowej IV LO w Olkuszu oraz licznych pytań rodziców i uczniów szkoły, informuje:

Tylko uczniowie klasy 2Bg oraz 4 uczniów klasy 2Dg (wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi) zostali objęci kwarantanną od dnia 15.09.2020 r d0 21.09.2020r.

Dla tych uczniów Dyrektor szkoły po uzyskaniu wymaganych zgód i opinii zmieni formę kształcenia z nauczania stacjonarnego na nauczanie zdalne. Wszyscy pozostali uczniowie szkoły kontynuują nauczanie w dotychczasowym trybie (stacjonarnym).

PPiS w Olkuszu prosi wszystkich uczniów szkoły o zachowanie zasad DDM (dezynfekcja, dystans, maseczki). Osoby u których wystapują jakiekolwiek objawy infekcji dróg oddechowych proszone są o pozostanie w domu.

UWAGA!

15 września, 2020

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że zebrania rodziców uczniów klas pierwszych z wychowawcami zostają przełożone na przyszły tydzień. O dokładnych terminach poinformujemy w najbliższym czasie.

Komunikat z dnia 14.09.2020 godz. 21.00

14 września, 2020

W związku z wystąpieniem przypadku zakażenia SARS-CoV -2 decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu wszyscy uczniowie klasy 2Bg zostają objęci kwarantanną domową od 15.09.2020r. do 21.09.2020r.

Uczniowie oraz osoby wspólnie zamieszkujące są zobowiązane do pozostania w domu. Inspekcja sanitarna drogą telefoniczną w dniu jutrzejszym poinformuje o zasadach nałożonej kwarantanny. Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego rozpoczął procedurę uzyskania zgody na zmianę formy nauczania dla uczniów objętych kwarantanną – nauczanie zdalne.

Dyrektor Szkoły

mgr Katarzyna Polak

Spotkania z rodzicami

8 września, 2020

Zapraszamy Rodziców klas pierwszych na spotkania z wychowawcami, które odbędą się stacjonarnie według następującego porządku:

15.09.2020r. godz. 16.00 kl. 1A

15.09.2020r. godz. 18.00 kl. 1B

16.09.2020r. godz. 16.00 kl. 1C

16.09.2020r. godz. 18.00 kl. 1D

17.09.2020r. godz. 16.00 kl. 1E

17.09.2020r. godz. 18.00 kl. 1F

Wszystkie zebrania odbędą się na sali gimnastycznej.

W dniu 16.09.2020r. odbędą się także zebrania pozostałych klas w formie zdalnej. Rodziców prosimy o zalogowanie się poprzez konto swojego dziecka.

Salon Maturzystów Perspektywy 2020

8 września, 2020

Fundacja Edukacyjna Perspektywy – organizator corocznej kampanii informacyjnej pn. Salon Maturzystów, zaprasza uczniów do udziału w XIV Małopolskim Salonie Maturzystów 2020. Celem przedsięwzięcia jest dostarczenie uczniom klas maturalnych niezbędnej wiedzy na temat przyszłorocznych matur wymogów rekrutacyjnych uczelni w 2021 roku .
Tegoroczna edycja Salonu, w związku z aktualną sytuacją, odbywać się będzie wyłącznie w wersji online.
Wszelkie informacje, w tym zasady zgłaszania udziału, dostępne są na stronie internetowej przedsięwzięcia: http://salonmaturzystow.pl/2020/

Organizatorzy informują, że każdego dnia, w którym odbywać się będzie Salon Maturzystów, w województwie małopolskim będzie to dzień 17 września 2020 r., uczniowie klas maturalnych liceum ogólnokształcącego i technikum będą mogli uczestniczyć w dwóch sesjach online:

- przedpołudniowej (w godz. od 10:00 do 13:00), w trakcie której młodzież otrzyma pakiet informacji na temat egzaminu maturalnego w 2021 r., specyfiki egzaminu z poszczególnych przedmiotów jak również porady ekspertów na temat kształtowania swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej;
- popołudniowej (w godz. od 16:00 do 19:00), poświęconej wyborowi uczelni i kierunków studiów.

Wystartował nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

8 września, 2020

Rusza nabór do V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Do Rady kandydować mogą uczniowie, którzy ukończyli 13 lat, a także absolwenci szkół, którzy do 11 września br. nie ukończyli 21. roku życia. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie https://www.gov.pl/w…/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-nabor. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11 września br.

Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie wybranych projektów dokumentów opracowywanych w MEN oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.

Uczestnictwo w pracach Rady to niepowtarzalne doświadczenie, które z powodzeniem możecie wykorzystywać w swojej dalszej edukacji lub pracy zawodowej.

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

31 sierpnia, 2020


Bardzo prosimy o zapoznanie się z PROCEDURAMI FUNKCJONOWANIA IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W OLKUSZU OD 1 WRZEŚNIA 2020 R., które zamieszczone zostały w dzienniku elektronicznym Librus

UWAGA

31 sierpnia, 2020

Poniżej przedstawiamy wykaz, według którego uczniowie będą wchodzić do budynku szkolnego oraz wykaz przydzielonych klasom sal lekcyjnych, w których będą odbywały większość zajęć.

WEJŚCIA DO SZKOŁY

WEJŚCIE A (SEGMENT A – wejście dla uczniów) – KLASY 1F, 2Ag, 2Bg, 2Eg, 2Bp, 3A, 3B, 3E, 3F

WEJŚCIE B (SEGMENT B – dawne wejście od strony szatni) – KLASY 1A,1C, 2Ap, 2Dp, 2Ep, 2Fp, 2Cg, 2Fg

WEJŚCIE C ( SEGMENT C – wejście główne) – KLASY 1B, 1D, 1E, 2Cp, 2Dg, 3C, 3D

PRZYDZIAŁ SAL LEKCYJNYCH

KlasaSala lekcyjna
1AB11
1BB10
1CB17
1DC10
1EC2
1FB21
2ApB20
2BpB25
2CpC11
2DpB27
2EpB8
2FpB16
2AgA13
2BgA10
2CgB7
2DgB02
2EgA15
2FgB01
3AB2
3BA12
3CB1
3DC01
3EB15
3FB24

Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy.

Uwaga uczniowie

29 sierpnia, 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020\2021, ze względu na obowiązujące obostrzenia dotyczące bezpieczeństwa, przebiegać będzie w innej formie. Zapraszamy Was na spotkania z wychowawcami w salach wg poniższego harmonogramu:

Klasy drugie – godz. 9.00

2Ap – sala B20

2Bp – sala B1

2Cp – sala C11

2Dp – sala B27

2Ep – sala C13

2Fp – sala B16

2Ag – sala A13

2Bg – sala A10

2Cg – sala C10

2Dg – sala B8

2Eg – sala A12

2Fg – sala B10

Klasy drugie po podstawówce wchodzą do szkoły wejściem dla uczniów, klasy drugie po gimnazjum wchodzą do szkoły wejściem głównym.

Klasy pierwsze i trzecie – godz. 11.00

1A – sala B11

1B – sala B2

1C – sala B17

1D – sala B7

1E – sala C2

1F – sala B21

3A – sala C08

3B – sala B01

3C – sala B02

3D – sala C01

3E – sala B15

3F – sala A15

Klasy pierwsze wchodzą do szkoły wejściem głównym, klasy trzecie wchodzą do szkoły wejściem dla uczniów.

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek i dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.

Do zobaczenia w szkole.

Gratulacje dla Kornelii

24 sierpnia, 2020

Miło nam poinformować, że Kornelia Kiełtyka (już 2Eg) zajęła 3 miejsce w organizowanym przez Fundację Prospekt konkursie „E-sej about economy”. Celem Konkursu było promowanie postaw proprzedsiębiorczych oraz poszerzanie wiedzy młodzieży szkolnej o procesach i zjawiskach ekonomiczno-prawnych. a zadaniem  uczestników było napisanie krótkiego eseju na jeden z dwóch podanych tematów. Serdecznie gratulujemy Kornelii oraz opiekunowi panu Grzegorzowi Rechowi.

UWAGA ABSOLWECI!

4 sierpnia, 2020

Zaświadczenia o wynikach egzaminów maturalnych oraz świadectwa ukończenia szkoły można odbierać 11 sierpnia 2020 r. w sali A13, wg poniższego harmonogramu:
godz. 9.00-10.00 - klasa 3c i 3e
godz.10.00-11.00 - klasa 3a
godz.11.00-12.00 - klasa 3b i 3d

Wejście do szko ły od strony dawnego gimnazjum (pawilon A).
Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek, dezynfekcji rąk i zachowaniu dystansu społecznego.
Wszystkich, którzy dotyczczas nie zwrócili ksiązek do biblioteki szkolnej prosimy o ich zwrot w dniu odbioru zaświadczeń o wyniku matury (jest to warunek otrzymania w/w dokumentów).
Przypominamy także o dostarczeniu bilansu zdrowia.

Informacje dla kandydatów do IV LO w Olkuszu

4 sierpnia, 2020

12 sierpnia 2020 r. w zostaną ogłoszone wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Informujemy, że z wynikami rekrutacji do IV LO będzie można zapoznać się w systemie Nabór po zalogowaniu się na konto kandydata.

.

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w IV LO odbywa się w dniach
13-18 sierpnia w godzinach od 8.30 do 14.30 (18 sierpnia do 15.00).

dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki są:

•oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

•oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

•2 podpisane zdjęcia formatu legitymacyjnego, karta zdrowia, odpis aktu urodzenia (ksero)

•karta informacyjna (oryginał)

Informacja o konkursie na interpretacje wiersza K.K. Baczyńskiego

24 czerwca, 2020

W tym roku szkolnym uczestnicy konkursu zmierzyli się z wierszem K.K.Baczyńskiego pt. "Biała magia".
Nadesłane interpretacje w formie opowiadań prezentowały wyrównany poziom.Jury konkursu postanowiło wyróżnić Oliwię Rogóż i Wiktorię Mocny z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku.
Uczennicom oraz opiekunce mgr Irenie Bobyli serdecznie gratulujemy.
O terminie i sposobie przekazania dyplomów i nagród szkoła poinformuje
telefonicznie.

„Kangura” ciąg dalszy

19 czerwca, 2020

Miło nam poinformować, że Emilia Lis z klasy 1Cp oraz Piotr Cieślik z klasy 1Cg otrzymali wyróanienie w kategorii Junior Konkursu "Kangur Matematyczny. Serdecznie gratulujemy wyróznionym i pozostałym uczniom bioracym udział w Konkursie

Konkurs Matematyczny „Kangur 2020”

9 czerwca, 2020

Wzorem lat ubiegłych, także i w tym roku szkolnym odbył się Konkurs Matematyczny Kangur. Sytuacja epidemiczna spowodowała jednak zmianę terminu i formuły zawodów. Komitet Organizacyjny Konkursu postanowił przeprowadzić zawody matematyczne za pośrednictwem Internetu na platformie dzwonek.pl. Uczestnicy otrzymali loginy i hasła do logowania na platformie konkursu a przeprowadzony 22 maja konkurs próbny dla każdej kategorii z zadaniami z ubiegłego roku, miał służyć przećwiczeniu nowej formuły konkursu. Z uwagi na możliwości serwerów obsługujących konkurs zawody zostały przeprowadzone oddzielnie dla każdej z sześciu kategorii a czas rozwiązywania został wydłużony do 90 minut.

czytaj dalej...

Gratulacje dla Natalii

1 czerwca, 2020

Miło nam poinformować, że uczennica klasy 1 Ap, Natalia Makowska została laureatką Diecezjalnego Konkursu Literackiego " Wielkanoc w czasie izolacji". Konkurs przeprowadzany był w formie online a zadaniem Natalii było napisanie ptracy i przesłanie jej organizatorom. Gratulujemy!

Archiwum