?
logo

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

godlo bip UE

IV lo

22 7.06

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1 września, 2022

1 września  społeczność IV Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego powitała nowy rok szkolny 2022/2023. Podczas  uroczystej akademii pożegnaliśmy dotychczasową dyrektor naszej szkoły panią Katarzynę Polak oraz powitaliśmy nową panią dyrektor Renatę Dylewską, a także panie wicedyrektor Iwonę Lis i Martę Sosińską. Do społeczności naszego liceum dołączyli również uczniowie ośmiu klas pierwszych. Akademię uświetnił występ zespołu muzycznego prowadzonego przez pana Macieja Banysia. Wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym.


Rozpoczęcie roku szkolnego

31 sierpnia, 2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w IV Liceum Ogólnokształcącym odbędzie się 1 września na sali gimnastycznej.

 • godz.  9.30 - klasy I
 • godz. 11.00 - klasy II, III i IV
 • godz. 8.00 - Msza Święta w Bazylice Św. Andrzeja Apostoła

Rekrutacja do IV LO – terminy

1 lipca, 2022
 • 24 czerwca (piątek) - 12 lipca (wtorek) do godz.15.00 - uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

Kandydaci samodzielnie wprowadzają do Systemu oceny jakie uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły, liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty, a także inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie). Komisja rekrutacyjna sprawdza i zatwierdza poprawność wprowadzonych danych.

.

 • 19 lipca (wtorek) do godz. 12.00-  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • do 25 lipca (poniedziałek) do godz. 15.00 -  potwierdzanie woli podjęcia nauki w IV LO
 • 26 lipca (wtorek) do godz. 12.00 -  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do IV LO.

.

więcej informacji w zakładce Rekrutacja

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca, 2022

Informujemy, że uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się 24 czerwca w dwóch turach:

 • o godzinie 9.30 klasy 2 C, 2 D, 2 E oraz klasy trzecie
 • o godzinie 11.30 klasy 2 A, 2 B, 2 F oraz klasy pierwsze

Zapraszamy także uczniów na uroczystą Mszę św., która odprawiona zostanie o godz. 8.00 w Bazylice Św. Andrzeja.

Jestem, więc decyduję

23 czerwca, 2022

We wtorek, 21 czerwca w Podziemnym Olkuszu z władzami samorządowymi gmin powiatu olkuskiego spotkali się koordynatorzy i uczestnicy projektu "Współdecydujemy - zaangażowanie obywatelskie młodzieży szkół powiatu olkuskiego", by posumować I etap tego projektu. Członkowie zespołów roboczych każdej ze szkół prezentowali efekty swojej pracy wypracowane podczas wyjazdowej konferencji, przedstawili najlepsze praktyki we wdrażaniu budżetów uczniowskich a autorzy prezentowali swoje projekty, które zostały zrealizowane w każdej ze szkół. W przypadku naszej szkoły to: Chill zone, Różowe skrzyneczki dla kobiecej solidarności oraz Wypożyczalnia gier planszowych - wszystkie zakupione w ramach zwycięskich projektów artykuły już dotarły do szkoły. Na zakończenie podczas dyskusji panelowej rozmawialiśmy o tym czy i jaki wpływ ma młodzież na lokalną politykę. Więcej na temat konferencji https://www.facebook.com/rsmstowarzyszenie https://www.facebook.com/Jestem-wi%C4%99c-decyduj%C4%99-uczniowski-bud%C5%BCet-partycypacyjny-w-IV-LO-108154025030882

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny@Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny #AktywniObywateleGranty

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE I RYSUNKU

23 czerwca, 2022

Po raz kolejny nasza szkoła wraz z Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie była organizatorem  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE I RYSUNKU. Istotnym celem konkursu jest pobudzenie kreatywności uczniów - kształtowanie umiejętności wykorzystywania motywów literackich i przełożenia ich na interpretację plastyczną w twórczości artystycznej.

Na konkurs nadesłano 274 prace w różnych technikach malarskich, rysunkowych i graficznych. Do wystawy zakwalifikowano 24 prace. Komisja składająca się z nauczycieli języka polskiego uczących w IV LO w Olkuszu oraz profesjonalnych artystów, powołana przez Panią dyrektor Katarzynę Polak przyznała nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach: techniki malarskie, techniki rysunkowe i grafika cyfrowa. Zwieńczeniem Konkursu jest wystawa prac, stanowiąca kolaż obrazów – autorskich interpretacji wierszy w galerii „Na piętrze” IV LO. Jury i organizatorzy dziękują uczniom za wykonanie prac. Konkurs ten potwierdza duże możliwości artystyczne młodych twórców oraz wyłania indywidualności wśród młodzieży. Stanowi ciekawe źródło inspiracji poezją Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zamieniając słowo pisane w obraz, niejednokrotnie zaskakujący formą, kolorem i interpretacją wizualną.

Wyniki konkursu:

TECHNIKI MALARSKIE

1 miejsce Maja Woźniak (3a), 2 miejsce Zuzanna Polak (3a), Oleksandra Zalutska II LO w Olkuszu, 3 miejsce Oliwia Szkarłat (3a), Izabela Ficek (1f), Wyróżnienie: Dominika Sroka (1e), Radosław Gdula (1e), Magdalena Kiwior (3a)

TECHNIKI RYSUNKOWE

1 miejsce Weronika Borgosz (1a), 2 miejsce Wiktoria Pałka (1a), 3 miejsce Karolina Kowal (1a), Wyróżnienie: Antoni Gumółka (1a), Zofia Cioch (3a)

GRAFIKA CYFROWA

1 miejsce Piotr Brzeziński (1c), 2 miejsce Bartosz Nowak (1b), 3 miejsce Bartosz Straś (1f)

Wszystkim laureatom gratulujemy.

Debata oksfordzka

14 czerwca, 2022

9 czerwca w naszym liceum odbyła się debata oksfordzka. Tematem nawiązywała do  projektu HUMINE - MAŁOPOLSKIE LABORATORIUM EDUKACJI CYFROWEJ, a teza brzmiała: Rozwój nowoczesnych technologii wpłynie pozytywnie na świat i człowieka.  W składzie drużyn znaleźli się uczniowie należący do Szkolnego Klubu Debat Oksfordzkich, którego opiekunem jest pani Iwona Lis. Debatowali głównie uczniowie klas pierwszych, dla których był to chrzest bojowy.

Skład drużyn:  Propozycja: I mówca Aniela Kraśniewska, II mówca Jan Probierz, III mówca Filip Chalcarz oraz IV mówca Julia Krzysztofik.  Opozycja: I mówca Olaf Barczyk, II mówca Natalia Kopczyk, III mówca Miłosz Cholewa oraz IV mówca Kinga Korcz. 

Marszałkiem był Krystian Myca, który wraz z sekretarzem Natalią Pasich pilnowali porządku debaty. Po gorącej i emocjonującej dyskusji sędziowie w składzie: pan wicedyrektor Marcin Bujas, pani Marzena Gamrot oraz pani Magdalena Tomsia ogłosili wygraną drużyny opozycji.  Serdecznie gratulujemy świetnego wystąpienia wszystkim uczestnikom tej debaty.

Matematyczno-Informatyczny Dzień Dziecka

9 czerwca, 2022

1 czerwca podczas "Matematyczno-Informatycznego Dnia Dziecka" uczniowie poszczególnych klas rywalizowali w takich konkurencjach jak domino, puzzle, kalambury, krzyżówki oraz testy wiedzy (matematyczny, informatyczny, ciekawostki matematyczno–informatyczne). Udział w rozgrywkach gwarantował świetną zabawę oraz możliwość wykazania się wiedzą z zakresu matematyki i informatyki. Ponadto każda klasa przygotowała projekt informatyczny z grafiki komputerowej na temat: "Matematyka wokół nas". Klasy, które zajęły miejsca na podium zdobyły godziny niepytania do wykorzystania w przyszłym roku szkolnym. I tak: - 3 godziny niepytania – klasy 1b, 2b, 3c- 2 godziny niepytania - klasy 1a, 2c, 3e- 1 godzina niepytania – klasy 1e, 2f, 3b. Dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom! Mamy nadzieję, że w przyszłym roku rozgrywki będą równie udane.

Wcale nie takie małe muzeum

1 czerwca, 2022

Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich (…). Kto nie broni i nie rozwija tego, co bliskie – trudno uwierzyć, żeby był zdolny do wielkich uczuć w stosunku do tego, co największe w życiu i na świecie” ( Janusz Pasierb).Dlatego tak ważne jest odkrywanie najbliższej przestrzeni, jak to ujęto w komentarzu do podstawy programowej z geografii.W związku z tym, że geografia jest nauką wieloobszarową: przyrodniczą, społeczno-ekonomiczną oraz humanistyczną, uwzględnia ona różne podejścia oraz sposoby opisywania i wyjaśniania środowiska geograficznego.Obejmują one prowadzenie obserwacji, dokumentowanie ich wyników, prowadzenie wywiadów i badań z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, gromadzenie materiałów źródłowych, wizyty studyjne. Dlatego uczniowie klas trzecich, realizujących rozszerzoną geografię udali się do Kopalni wiedzy o cynku, przy ZGH w Bukownie.Zajęcia miały na celu odkrywanie przez uczniów relacji zachodzących między elementami najbliższej przestrzeni geograficznej a następnie określanie znaczenia i wpływu tych relacji na najbliższe otoczenie.Aktywność ta pozwoli uczniom dostrzec na przykładzie najbliższego otoczenia nie tylko powiązania zachodzące w środowisku geograficznym, ale również rozpoznać problemy związane z racjonalnym jego zagospodarowaniem i użytkowaniem oraz przygotować się do świadomego udziału w ich rozwiązywaniu.

Spotkanie z Rodzicami

23 maja, 2022


Spotkanie z Rodzicami odbędzie się 24 maja 2022 r. (wtorek) według następującego harmonogramu:

 • 16.30 - spotkanie Rodziców z wychowawcami
 • 17.00 - 18.00 - Dzień otwarty - dyżur pełnią wszyscy nauczyciele

„Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego” – wręczenie nagród

7 maja, 2022

7 maja 2022 r. podczas obchodów 159. Rocznicy Bitwy pod Krzykawką, bardzo uroczyście wręczono nagrody jedenastu laureatom Powiatowego Konkursu Tematycznego: „Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego”, który zorganizowaliśmy we współpracy z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Konkurs odbył się pod patronatem: Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego Piotra Borka, Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka oraz Wójta Gminy Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego.

Nagrody otrzymali:

 1. Lachor Sebastian SP im. Jana Pawła II w Kluczach
 2. Curyło Franciszek SP Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu
 3. Kulanty Julia SP im. Stanisława Staszica w Bolesławiu
 4. Lubaszka Zuzanna SP im. Stanisława Staszica w Bolesławiu
 5. Wnuk Kamil SP im. Jana Pawła II w Kluczach
 6. Kowal Bartosz Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu
 7. Pasternak Wiktoria Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu
 8. Łaskawiec Szymon SP im. Stanisława Staszica w Bolesławiu
 9. Dela Szymon SP im. Króla Jana III Sobieskiego w Jangrocie
 10. Rogozik Honorata Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu
 11. Krawczyk Aleksandra SP im. Tadeusza Kościuszki w Chechle.

Dziękujemy patronom za ufundowanie nagród a laureatom, ich opiekunom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

„Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego” – finał

5 maja, 2022

Laureaci konkursu:

 1. Lachor Sebastian SP im. Jana Pawła II w Kluczach- 43 pkt.
 2. Curyło Franciszek SP Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu- 42 pkt.
 3. Kulanty Julia SP im. Stanisława Staszica w Bolesławiu- 41 pkt.
 4. Lubaszka Zuzanna SP im. Stanisława Staszica w Bolesławiu- 41 pkt.
 5. Wnuk Kamil SP im. Jana Pawła II w Kluczach- 39 pkt.
 6. Kowal Bartosz Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu- 39 pkt.
 7. Pasternak Wiktoria Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu- 39 pkt.
 8. Łaskawiec Szymon SP im. Stanisława Staszica w Bolesławiu- 38 pkt.
 9. Dela Szymon SP im. Króla Jana III Sobieskiego w Jangrocie- 37 pkt.
 10. Rogozik Honorata Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu- 37 pkt.
 11. Krawczyk Aleksandra SP im. Tadeusza Kościuszki w Chechle- 37 pkt.

Finaliści konkursu:

 1. Panek Jakub Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Witeradowie- 34 pkt.
 2. Sioła Katarzyna SP Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu- 34 pkt.
 3. Krawiec Kamil SP im. Jana Pawła II w Sułoszowej- 31 pkt.
 4. Żak Krystian Zespół Przedszkolno-Szkolny im. płk. Francesco Nullo w Krzykawie-31 pkt
 5. Porc Amelia SP im. Tadeusza Kościuszki w Chechle- 29 pkt.
 6. Gamrot Amelia Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Witeradowie- 29 pkt.
 7. Parzych Diana SP Nr 3 Marcina Biema w Olkuszu- 29 pkt.
 8. Kołodziejczyk Mateusz SP im. Króla Jana III Sobieskiego w Jangrocie- 28 pkt.
 9. Rudy Milena SP im. Tadeusza Kościuszki w Chechle- 27 pkt.
 10. Bień Nadia Zespół Przedszkolno-Szkolny im. płk. Francesco Nullo w Krzykawie- 26 pkt.
 11. Orczyk Zuzanna SP im. Jana Pawła II w Sułoszowej- 25 pkt.
 12. Niedziela Martyna SP im. Króla Jana III Sobieskiego w Jangrocie- 24 pkt.
 13. Gęgotek Monika SP im. Jana Pawła II w Sułoszowej- 23 pkt.
 14. Picheta Franciszek Zespół Przedszkolno-Szkolny im. płk. Francesco- 20 pkt.

Debata historyczna w IPN

29 kwietnia, 2022

27 kwietnia w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia odbył się finał VI Małopolskiego Turnieju Debat Historycznych. Wśród sześciu drużyn, walczących o awans do etapu ogólnopolskiego: III LO im. Mickiewicza w Tarnowie, I LO im. Nowodworskiego w Krakowie, III LO J. Kochanowskiego w Krakowie, V LO im. Witkowskiego w Krakowie, VI LO im. Mickiewicza w Krakowie znalazła się oczywiście drużyna IV LO im. Baczyńskiego w Olkuszu w składzie: Kinga Korcz, Julia Pacia, Filip Chalcarz, Dawid Fidyk oraz Krystian Myca. Doświadczone drużyny najlepszych krakowskich szkół postawiły bardzo wysoko poprzeczkę naszej drużynie, która powróciła do debat historycznych po wielu latach. W dwóch trudnych debatach, których tezy dotyczyły historii ucieczki Mikołajczyka z kraju oraz współczesnego postrzegania 20 - lecia międzywojennego zgodnie z oceną nasza drużyna spisała się bardzo dobrze zajmując VI miejsce. Szczególnie na podkreślenie zasługuje fakt, że drużyna została pochwalona za duży postęp jaki poczyniła w przygotowaniach od eliminacji regionalnych. Całość drużyny zasługuje na ogromne brawa, ponieważ mimo niewielkiego doświadczenia udało jej się dojść aż do finału. Nasze gratulacje!!!

Uwaga uczestnicy konkursu historycznego

27 kwietnia, 2022

Organizatorzy konkursu historycznego "Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego" powiadamiają, że w piątek 29.04.2022  w godzinach 12.00 - 13.00 w sali B20 możliwy będzie wgląd do prac uczestników.

„Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego” – etap powiatowy

27 kwietnia, 2022

W poniedziałek, 25.04. 2022 r. odbył się w naszej szkole drugi etap powiatowego konkursu tematycznego: „Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego”, który przygotowaliśmy we współpracy z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Piotr Borek Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, Bogumił Sobczyk Starosta Olkuski oraz Krzysztof Dudziński Wójt Gminy Bolesław. Uczestników konkursu powitała Pani Katarzyna Polak, Dyrektor IV LO, Pani Agnieszka Chłosta-Sikorska Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz członkowie komisji: Janusz Popiołek, Aneta Radwańska i Agnieszka Baldy-Krzysztofek.W etapie powiatowym wzięło udział 25 uczniów z 9 szkół podstawowych. Wszyscy, którzy przystąpili dzisiaj do konkursu są już finalistami, natomiast laureatów poznamy wkrótce. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów 159. rocznicy Bitwy pod Krzykawką, 7 maja 2022 r.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „POEZJA K.K. BACZŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU”

25 kwietnia, 2022

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU, organizowanym przez:

 Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie

ul. Reformacka 3 31-012 Kraków

oraz

IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu.

ul. Korczaka 7 32-300 Olkusz

Opis, idea główna Konkursu POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU

Konkurs POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU 2021/2022 dotyczy tytułowej postaci – K. K. Baczyńskiego – patrona IV LO w Olkuszu, jednostki „walczącej słowem i czynem” i jest jego twórczością  inspirowany. Krzysztof Kamil Baczyński jest patronem wielu instytucji kulturalnych, w tym oświatowych, ale nasz Konkurs jest skierowany do wszystkich szkół ponadpodstawowych  w Polsce, niekoniecznie noszących jego imię.

Ideą konkursu jest plastyczna  interpretacja poezji polskiego poety czasu wojny, podchorążego Armii Krajowej, podharcmistrza Szarych Szeregów, przedstawiciela pokolenia Kolumbów, związanego z pismem „Płomienie” oraz miesięcznikiem „Droga”, uczestnika powstania warszawskiego.

Chcemy skłonić młodzież do rozwijania kreatywności i wrażliwości poprzez połączenie literatury i sztuki w malarskim przepracowaniu tematu, do dokonania analizy i interpretacji wybranego wiersza, co z kolei ma prowadzić do pogłębionej refleksji na temat postawy Polaka, poety – patrioty. Istotne jest zwrócenie uwagi na człowieka, który opisywał zaistniałą rzeczywistość, będąc częścią tej rzeczywistości. Proponujemy odniesienie do źródeł literackich, ale i interpretacyjne, metaforyczne czy symboliczne poszerzenie ich poprzez medium plastyczne – malarstwo, grafikę, rysunek.

Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i patriotycznej młodego człowieka, poszerzenie wiedzy historyczno-biograficznej, kształtowanie postaw szacunku do przeszłości i wytworów ją opisujących, motywowanie  uczniów do rozwijania pasji historycznych, literackich oraz skłonienie do zgłębiania biografii autora w komparatystycznej analizie życiorysu i tekstów literackich. Niemniej istotnym celem jest pobudzenie kreatywności uczniów - kształtowanie umiejętności wykorzystywania motywów literackich i przełożenia ich na interpretację plastyczną w twórczości artystycznej.

Zwieńczeniem Konkursu będzie wystawa prac, stanowiąca kolaż obrazów – autorskich interpretacji wierszy.

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU ma charakter otwarty i ogólnopolski. Adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, zwanych dalej Uczestnikami. Organizatorem Konkursu jest IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu.

2. Konkurs ma na celu wyłonienie Laureatów oraz Uczestników Wystawy POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU, organizowanej w Galerii na Piętrze IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu.

 3. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie, spełniający wymagania punktu 1, czynnie zainteresowani sztuką oraz tematyką konkursu.

4. Przedmiotem konkursu jest obraz malarski, rysunek lub grafika  - tradycyjna lub komputerowa.

5. Organizator powołuje Jury Konkursu, którego przewodniczącym jest artysta-malarz Stanisław Wywioł (jednocześnie pełniący funkcję Kuratora Wystawy Pokonkursowej), które będzie kwalifikować prace na Wystawę Pokonkursową, a także wyłoni Laureatów - autorów najciekawszych prac.

6. Konkurs ma charakter jednoetapowy (zakłada kwalifikację nadesłanych przez Uczestników prac do Wystawy Pokonkursowej i wyłonienie przez powołaną przez dyrektora IV LO komisję Laureatów)
i jest przewidziany dla jednej kategorii szkolnej, tj. szkół ponadpodstawowych.

7. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z:
- powierzeniem prac Organizatorowi (wszystkie prace nadesłane na konkurs stają się automatycznie własnością Organizatora, Organizator nie odsyła zgłoszonych prac);
- bezpłatnym udzieleniem Organizatorowi Konkursu zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac w formie druku, dokumentacji fotograficznej oraz publikacji Internetowych, we wszystkich działaniach związanych z Konkursem POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU – zgoda udzielana jest nieodpłatnie i bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych;
- wyrażeniem zgody na  prezentację i publikację wizerunku autora oraz jego pracy (pracy w całości lub we fragmentach) w celu dokumentacji, publikacji w formie katalogu oraz promocji idei konkursu;
- wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika Konkursu zgodnie z przepisami obowiązującej na terenie Polski ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych edycjach Konkursu, ewentualnych badań ankietowych Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych  i ich poprawiania.

9. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę.

10. Wymiary prac podlegają ograniczeniom formatowym.

      Wymagany wymiar: 50 x70 cm - malarstwo, rysunek.

      Grafika warsztatowa (linoryt, gipsoryt, drzeworyt itp.) wymiar dowolny.

      Grafika cyfrowa (wykonana w dowolnych programach graficznych) wydruk formatu A3

11. Na Konkurs zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace, które dotychczas nie były wystawiane oraz nagradzane w żadnych innych konkursach.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi Uczestnikami (Laureatami oraz tymi Uczestnikami, którzy zakwalifikują się na Wystawę) i imiennego zaproszenia ich na Wystawę Pokonkursową.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie do chwili ogłoszenia wyników i ogłoszenia ich na stronie internetowej Organizatora.


II. Zgłoszenie do Konkursu POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU 2021/2022

1. Jury powołane przez Organizatora, pod przewodnictwem artysty plastyka Stanisława Wywioła, ocenia nadesłane przez Uczestników prace, kwalifikując je do Wystawy Pokonkursowej oraz wyłaniając Laureatów.

2. Zgłoszenia należy dokonać wysyłając odpowiednio zabezpieczoną pracę w „formie płaskiej”,
w formie koperty (NIE w tubach; prace zrolowane nie będą spełniały warunków formalnych Konkursu, którego częścią jest Wystawa Pokonkursowa) na adres Organizatora:

IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu,
ul. Korczaka 7, 32-300 Olkusz

z dopiskiem KONKURS POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o bezpośredni kontakt z Komisarzem Konkursu/Kuratorem Wystawy – Stanisławem Wywiołem.
Telefon:   692111992
Adres mailowy: stwywiol@gmail.com

3. Zgłoszenie powinno zawierać:
- odpowiednio zabezpieczoną pracę na Konkurs (zob. II.2.), opisaną na odwrocie za pomocą wydrukowanego formularza (zob. Załącznik nr 1)
- wypełnioną Kartę zgłoszeniową (zob. Załącznik nr 2)
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych; w przypadku osób niepełnoletnich, zgodę na publikację danych osobowych oraz wizerunku  Uczestnika podpisaną przez Rodzica lub prawnego opiekuna (zob. Załącznik nr 3)

4. O przyjęciu Zgłoszenia decyduje data dostarczenia do Organizatora (IV LO w Olkuszu) lub data stempla pocztowego w przypadku wysyłki.

5. Jedynie ci Uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do Wystawy/zostały nagrodzone zostaną o tym powiadomieni drogą mailową. Organizator nie przewiduje kontaktu z Uczestnikami, których prace nie znajdą się na wystawie. 

6. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

7. W skład Jury wchodzić będą profesjonalni artyści plastycy pod przewodnictwem artysty malarza Stanisława Wywioła oraz powołani przez Organizatora  specjaliści, zajmujący się historią, dziejami polskiej kultury, literatury oraz sztuk plastycznych.

8. Przewiduje się druk katalogu z reprodukcjami prac nagrodzonych/wyróżnionych.

IV. Nagrody
1. Nagrodą dla Laureatów Konkursu jest udział w Wystawie Pokonkursowej oraz publikacja prac w katalogu dotyczącym wystawy.
2. Wyłonieni przez Jury Autorzy trzech najciekawszych prac zostaną uhonorowani Dyplomami.
3. Istnieje możliwość fundowania nagród i wyróżnień przez sponsorów.

Postanowienia Dodatkowe:
1. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu i zakwaterowania zaproszonych na wernisaż Uczestników Wystawy.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac podczas transportu, Uczestnik ma możliwość ubezpieczenia prac na własny koszt.

V. Terminarz
25 kwietnia 2022 - ogłoszenie konkursu
31 maja 2022- nadsyłanie zgłoszeń  prac na Konkurs
6 czerwca 2022 - ogłoszenie wyników  (bezpośredni kontakt Kuratora z Opiekunem Uczestnika lub szkołą, zaproszenie Uczestnika wraz z Opiekunem na wernisaż Wystawy; organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z zakwalifikowanymi na wystawę/nagrodzonymi Autorami)
16 czerwca 2022  - termin wernisażu wystawy, na którym  zostanie ogłoszona lista Laureatów wraz z uroczystym wręczeniem Dyplomów i nagród
16 czerwca – 30 września 2022 - czas trwania Wystawy  Pokonkursowej

ADRES DO KORESPONDENCJI / PRZESYŁEK:

KONKURS POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU
IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu,
ul. Korczaka 7, 32-300 Olkusz

ZAŁĄCZNIKI:

Dzień otwarty

21 kwietnia, 2022

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych na Dzień otwarty naszego liceum, który odbędzie się 26 kwietnia. W związku z tym, że odbędzie się on w dwóch turach, każda ze szkół otrzymała informacje na którą godzinę zapraszamy jej uczniów w nasze mury. Czekamy!

Konkurs tematyczny „Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego- etap powiatowy

20 kwietnia, 2022

Etap powiatowy KONKURSU TEMATYCZNEGO Polskie drogi do niepodległości.
Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego
dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się 25 kwietnia 2022 r. o godzinie 10.00 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu na ul. Korczaka 7.

Archiwum