?
logo

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

godlo bip UE

IV lo

22 7.06

Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych do IV LO

23 lipca, 2021

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w IV LO - od 23 lipca (piątek) do 30 lipca (piątek) w godzinach 8.30 - 14.00 w sali C3.

.

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki są:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • 2 podpisane zdjęcia formatu legitymacyjnego;
 • karta zdrowia (jeśli była wydana przez szkołę podstawową);
 • skrócony odpis aktu urodzenia (kserokopia);
 • karta informacyjna (oryginał);
 • oświadczenie RODO;
  dodatkowo (dla zainteresowanych)
 • oświadczenie w sprawie uczęszczaniu na zajęcia religii rzymskokatolickiej;
 • oświadczenie w sprawie uczęszczania (rezygnacji) na zajęcia „Wychowania do życia w rodzinie”.

UWAGA MATURZYŚCI

2 lipca, 2021

Po odbiór świadectw dojrzałości zapraszamy 5 lipca (poniedziałek) wg poniższego porządku:

godz. 9.00 - 3 A - sala A 10, 3 B - sala A 12, 3 C - sala A 13,

godz. 10.00 - 3 D - sala A 10, 3 E - sala A 12, 3 F - sala A 13

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości i własnych przyborów do pisania. Do szkoły wchodzimy wejściem głównym a do segmentu A przechodzimy przez szatnie.

WAŻNE! Absolwenci odbierający świadectwo dojrzałości powinni być rozliczeni z wszystkich materiałów wypożyczonych ze szkoły, a w szczególności powinni mieć oddane materiały wypożyczone z biblioteki szkolnej.

ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły proszone są o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

1. wejście na teren szkoły obowiązkowo w maseczce,

2. po wejściu na teren szkoły należy zdezynfekować ręce,

3. należy pamiętać o obowiązkowym zachowaniu dystansu społecznego,

Szczepmy się!

23 czerwca, 2021

Niedługo wakacje. Przed wyjazdem warto się zaszczepić. Jak to zrobić? Wszystkie informacje na ulotkach.

(Kliknij w tytuł, by powiększyć zdjęcie)

WOLONTARIUSZE ZNÓW W AKCJI

15 czerwca, 2021

10 czerwca Klub Wolontariusza działający przy naszym liceum zorganizował festyn dla dzieci uczęszczających do placówki wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej nr 9. Nasze niezawodne wolontariuszki pod opieką pań Agaty Spyry i Anny Bień zorganizowały wspaniałą zabawę dla dzieci. Trudno powiedzieć, co było dla nich bardziej atrakcyjne: tańce i zabawy przy muzyce, tor przeszkód i przeciąganie liny, możliwość pomalowania buzi i zrobienia kolorowych warkoczyków, poczęstunek łącznie z lodami, a może nagrody (zakupione dzięki współpracy z Stowarzyszeniem Charytatywnym Sursum Corda), które dostało każde z dzieci. Jedno jest pewne, ten dzień zostanie na długo w pamięci zarówno dzieci, jak i wolontariuszek.

Wydarzenie to odbyło się we współpracy ze stowarzyszeniem Sursum Corda z Nowego Sącza. Stowarzyszenie to realizuje w Małopolsce program "Korpus Solidarności", którego instytucją zarządzającą jest Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dziękujemy! Bez środków z tego programu nasz festyn nie byłby tak korowy i radosny

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Alchemik rozstrzygnięty

9 czerwca, 2021

Miło nam poinformować, że w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Alchemik Złotymi Dyplomami Au za najlepszy wynik zostały nagrodzone dwie nasze uczennice, Zuzanna Jurkiewicz z klasy 2Eg i Patrycja Kras z klasy 1E, natomiast ośmiu naszych uczniów wyróżniono Srebrnymi Dyplomami Ag.

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego ALCHEMIK jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej Pokolenie w Grodzisku Mazowieckim.

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy zdobywcom nagród i zachęcamy do pogłębiania wiedzy chemicznej w kolejnych latach!

Sejm Dzieci i Młodzieży tym razem on-line

2 czerwca, 2021

W marcu tego roku rozpoczęła się kolejna, XXVII edycja Sejmu Dzieci i Młodzieży, projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów w wieku od 13 do 18 lat. SDiM to coroczne wydarzenie z osobnym tematem dedykowanym na dany rok. W tym roku z uwagi na sytuację epidemiczną całe przedsięwzięcie zostało przeniesione do sieci

Jednym z patronów 2021 roku został ustanowiony kardynał Stefan Wyszyński i tego dotyczy temat tegorocznej, edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W tym roku uczestnicy realizowali zadanie rekrutacyjne na temat: Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?

Miło nam poinformować, że dwie uczennice klasy 2 Ap - Anna Kamionka i Wiktoria Kieca - zostały laureatkami tegorocznej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. dziewczyny wykonały prace multimedialną, która jest do obejrzenia: https://drive.google.com/file/d/187ixqDVRk21ztifZ8TAX1tqsOIS1vmJz/view?usp=sharing

Dzień Ziemi

21 maja, 2021

23 kwietnia to Dzień Ziemi – największe międzynarodowe święto ekologiczne. 

Tegorocznym motywem przewodnim było hasło „Przywróć naszą Ziemię” 

Każdego roku do świętowania przyłącza się wiele placówek oświatowych, organizacji i stowarzyszeń ekologicznych.

W tym roku obchody tego święta z powodu pandemii były niewątpliwie skromniejsze. 

Uczniowie IV LO postanowili indywidualnie, czasem w niewielkich grupach, a czasem w towarzystwie swoich najbliższych wziąć udział w sprzątaniu okolic, które są dla nich atrakcyjne z różnych względów.

Postanowiliśmy kontynuować nasze działania i każdego tygodnia pojawiają się kolejni uczestnicy tego przedsięwzięcia. 


Dzien-Ziemi


KONKURS NA INTERPRETACJĘ WIERSZA K. K. BACZYŃSKIEGO

20 maja, 2021

WYNIKI

Uczestnicy tegorocznego konkursu zmierzyli się z interpretacją wiersza K. K. Baczyńskiego   pt. „Modlitwa do Bogarodzicy”.  Autorzy prac pisali opowiadania, które inspirowane były biografią poety oraz interpretacją wskazanego utworu.

Spośród nadesłanych, ambitnych i oryginalnych prac jury konkursu wyłoniło 6 najlepszych.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dziękujmy za udział w konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

Dyplomy i nagrody książkowe będą przekazane do szkół.

I miejsce

Inga Ziarko

Szkoła Podstawowa nr 2 w Olkuszu

Opiekun: Joanna Barzycka

II miejsce

Honorata Rogozik

Szkoła Podstawowa nr 2 w Olkuszu

Opiekun: Joanna Barzycka

III miejsce

Natalia Skotniczna

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bukownie

Opiekun: Joanna Nowak

Wyróżnienia:

1. Zuzanna Mąka

Zespól Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Wolbromiu

Opiekun: Aneta Piekarska

2. Wiktoria Pasternak

Szkoła Podstawowa nr 2 w Olkuszu

Opiekun: Joanna Barzycka

3. Radosław Gdula

Szkoła Podstawowa nr 5 w Olkuszu

Opiekun: Elżbieta Trólka

Samorządowa zmiana warty

17 maja, 2021

W tym szczególnym czasie, ze względu na sytuacje pandemiczną nie przeprowadziliśmy wyborów do Prezydium SU. Korzystając z prawa, które daje Regulamin działalności SU, jego skład został uzupełniony przez osoby, które w poprzednich wyborach uzyskały kolejno najwyższą liczbę głosów. Zanim przedstawimy nowe władze, chcemy podziękować odchodzącym członkom SU Kindze Cieluch i Aleksandrze Zwolak za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły. Wielkie dzięki! Od tej chwili władze SU stanowią: Alicja Tabak (2 Bg) - przewodnicząca, Szymon Szewczyk (2 Ag) - zastępca, Zuzanna Jurkiewicz (2 Eg) - sekretarz i Magdalena Potok (2 Bp). Nowym władzom życzymy wielu sukcesów w ich pracy.

Konkurs geograficzny

4 maja, 2021

Nauczyciele geografii zapraszają do udziału w Konkursie "Nasza mała Ojczyzna". Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych i drugich, a jego celem jest poszerzenie wiedzy uczniów o naszym regionie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Majowe święto

3 maja, 2021

..."dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie, prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkiem stosować się mają"...

Dzisiaj obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawą zasadniczą regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli; aktem niepodległości i próbą ratowania Rzeczpospolitej. Dzisiaj nadal nas łączy jako naród i społeczeństwo a to, że jednoczymy się wokół niej i wspólnie świętujemy jej rocznicę, jest niezaprzeczalnie wielką Jej wartością.

Cyfryzacja równa się rozwój i nowoczesność

28 kwietnia, 2021

Cyfryzacja – to co przed laty wydawało się wytworem wyobraźni pisarzy science fiction, dzisiaj to po prostu rzeczywistość. Obecnie nikt nie wyobraża sobie funkcjonowania bez komputera, komórki czy internetu. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzania wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” nasze liceum znalazło się wśród 22 spośród 86 zgłoszonych szkół, które zostały zakwalifikowane do tego projektu. Jest on odpowiedzią na wyzwania dla oświaty w Małopolsce (będące skutkiem pandemii COVID- 19), w zakresie pomocy uczniom w przejściu ze stacjonarnego modelu nauczania na model zdalnego kształcenia. Do projektu mogły aplikować wszystkie placówki oświatowe, natomiast grant mogła otrzymać tylko jedna szkoła w każdym z małopolskich powiatów. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania. Umożliwią transformację cyfrową tych szkół oraz pozwolą wprowadzić elementy nauczania metodą STEAM. Szkoły, które otrzymały grant, zostaną objęte kompleksowym doradztwem i w wyniku tych działań zyskają status tzw. szkoły modelowej.

Jesteśmy przekonani, że ten projekt, odpowiednio wprowadzane technologie cyfrowe, urządzenia i pomoce dydaktyczne umożliwią osiąganie coraz lepszych wyników edukacyjnych i poprawią efektywność nauczania.

Serdecznie dziękuję Panu Staroście Bogumiłowi Sobczykowi za wsparcie i Pani Joannie Szatan dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu za merytoryczne wskazówki. Z pełną świadomością mogę stwierdzić, że dzięki temu projektowi nasza szkoła stanie się jeszcze bardziej nowoczesna a uczniowie będą mieli zapewnione warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę XXI wieku – podsumowała Pani Dyrektor Katarzyna Polak.

Wyniki Konkursu Plastycznego „Św. Józef – wzór troskliwego Ojca.”

21 kwietnia, 2021

Mamy przyjemność ogłosić wyniki Diecezjalnego konkursu plastyczno-graficznego:

Święty Józef – wzór troskliwego Ojca.

Honorowy Patronat nad konkursem objął Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak.

Poziom konkursu był bardzo wysoki. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Prace plastyczne – uczniowie szkół podstawowych:

miejsce 1 – Dagmara Grabiniok / SP 8 Jaworzno

miejsce 3 – Oliwia Kwiecień / SP w Suchej

wyróżnienie: Jakub Szlenk / SP w Zendku

Prace plastyczne – uczniowie szkół ponadpodstawowych:

miejsce 1 – Alicja Gałka / IV LO w Olkuszu

miejsce 2 – Emilia Kozłowska / II LO w Jaworznie

miejsce 2 – Małgorzata Tunkiewicz / Zespół Szkół w Wojkowicach

miejsce 2 – Mateusz Wolniaczyk / Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej

miejsce 3 – Oliwia Sioła / IV LO w Olkuszu

miejsce 3 – Aleksandra Karcz / I LO w Olkuszu

wyróżnienie:

Agata Makowska / IV LO w Olkuszu

Justyna Stach / Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu

Emilia Natkaniec /  Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej

Barbara Płochocka /  Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej

Grafika komputerowa - uczniowie szkół podstawowych:

miejsce 1 – Adam Poloczek / SP 8 Jaworzno

miejsce 2 – Wiktoria Pałka / SP nr 2 w Wolbromiu

miejsce 3 – Martyna Jaśko / SP Ryczów

Grafika komputerowa - uczniowie szkół ponadpodstawowych:

wyróżnienie : Wiktoria Kożuch / IV LO w Olkuszu

Ze względów epidemicznych nie zostanie zorganizowane uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród.

Odbiór nagród oraz dyplomów – dla laureatów oraz  osób wyróżnionych, będzie możliwy od dnia       26 kwietnia 2021 w godzinach 8-15 (od poniedziałku do piątku) w sekretariacie  IV LO w Olkuszu (ul. J. Korczaka 7). Prosimy o kontakt osoby, które chciałyby odebrać nagrody w inny sposób.

MAMY MEGA SUKCES!!!

16 kwietnia, 2021

Trailer książki 1984 G. Orwella zdobył 2 miejsce w Polskiej edycji Międzynarodowego Festiwalu Booktralerow. Trailer nakręciła nasza uczennica Alicja Tabak z kl. 2 bg razem z Kacprem Niewiadomskim z 1 LO. Tym samym film zakwalifikował się do 22 najlepszych filmów z 5 krajów!!! https://bit.ly/3s0kI3Z

Wesołych Świąt

3 kwietnia, 2021

Dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, uczniom i ich rodzinom oraz wszystkim przyjaciołom szkoły życzymy spokojnych, zdrowych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech przyniosą radość i wzajemną życzliwość. Niech upłyną w bliskości z rodziną, z której można czerpać silę i i nadzieję na przyszłość. Niech będą Świętami prawdziwego odrodzenia, nowego początku, wiary, że będzie tylko lepiej. Wesołego Alleluja!

Standaryzacja zadań maturalnych z biologii.

25 marca, 2021

19 marca w naszym Liceum odbyła się standaryzacja zadań maturalnych z biologii. Jesteśmy jedynym liceum w powiecie olkuskim, w którym dr Inga Bator - ekspert OKE w Krakowie przeprowadziła próbny egzamin standaryzujący zadania maturalne na poziomie rozszerzonym z biologii. Pragniemy także poinformować, że jesteśmy jedną z trzech szkół w całym województwie małopolskim, która uczestniczyła w tym projekcie.

Nasi laureaci

11 marca, 2021

Tegoroczna 7. Ogólnopolska edycja „Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie” odbywała się pod hasłem „Sportowiec jako wzór osobowy”. Olimpiada przeprowadzona została w formie zdalnej (ze względu na trwającą pandemię) a zadaniem uczestników było przedstawienie autorskiego projektu w jednej z czterech kategorii: film, esej, wywiad oraz prezentacja. Nasi uczniowie: Jakub Tarnówka (2bg), Mateusz Grzanka (2fp) i Emilia Gierlach (1f) otrzymali tytuł laureata etapu centralnego oraz nagrody rzeczowe (vouchery do MediaMarkt i do Decatlonu, termosy i kalendarz z autografem Kuby Błaszczykowskiego) a Oliwia Dela i Anna Grzanka (obie dziewczyny z klasy 1b) uzyskały tytuł finalisty tego konkursu i nagrody rzeczowe w postaci plecaków. Serdecznie gratulujemy.

Zapraszamy do galerii.

Egzamin po niemiecku zakończony sukcesem

11 marca, 2021

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informujemy, ze dwie uczennice naszej szkoły, Julia Kocjan (3E) oraz Aleksandra Broczkowska (3B) zdały międzynarodowy egzamin z języka niemieckiego DSD II. Gratulujemy bardzo dobrych kompetencji językowych oraz szansy podjęcia studiów na dowolnej uczelni z granicą, co umożliwia uzyskany dyplom.

Serdeczne gratulacje należą się pani Joannie Majcher, która przygotowała uczennice do egzaminu.

Konkurs języka angielskiego rozstrzygnięty

8 marca, 2021

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu literackiego z języka angielskiego ‘Be bright, read and write’. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w nim. Jesteśmy pod dużym wrażeniem Waszych prac oraz prezentacji. Organizatorzy nie mieli łatwego zadania w wyłonieniu zwycięzców. Wszystkie prace i nagrania są wyjątkowe. Serdecznie gratulujemy tak wspaniałych umiejętności literackich i życzymy powodzenia w dalszym rozwijaniu swoich pasji. A oto zwycięzcy:

Kategoria: Creative Fict ion Writing

I miejsce ex aequo - Roksana Wąs, Katarzyna Leśniak

II miejsce - Aleksandra Wyrostek

III miejsce - Martyna Pasich

Wyróżnienie: Natalia Sroka, Maria Barczyk

Kategoria: Spoken word poety

I miejsce - Zuzanna Żur

II miejsce - Wiktoria Żyła

III miejsce - Julia Chorzępa

Kategoria: Fiction reading

I miejsce - Wiktoria Burdziakowska

II miejsce - Magdalena Kochanik

III miejsce - Weronika Francuz

Archiwum