?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Nie tylko wymiana z Belgami

Październik 4th, 2017

W sobotę pożegnaliśmy naszych gości z Belgii. Szkoła Sint Dimpna z Geel koło Antwerpii to nasza szkoła partnerska od 20 lat. Z powodzeniem więc możemy już mówić o prawdziwej przyjaźni między naszymi szkołami. Dzięki organizowanym wymianom młodzi ludzie z obu krajów otwierają się na inne kultury, uczą tolerancji i wzajemnego szacunku. Ważną kwestią jest podnoszenie umiejętności językowych; przez tydzień pobytu Belgów naszym językiem „urzędowym” był j. angielski.

Goście z flamandzkiej części Belgii przebywali u nas od 24 do 30 września. Grupa 14 uczniów i 2 nauczycieli uczestniczyła w zajęciach w naszej szkole razem z polskimi koleżankami i kolegami. W czasie tych kilku dni nasi partnerzy zwiedzili – oprócz Olkusza – Kraków, Kopalnię Soli w Wieliczce, Jurę Krakowsko – Częstochowską oraz Muzeum w Obozie Koncentracyjnym w Oświęcimiu. Kolejni młodzi Belgowie zapoznali się z historią i kulturą naszego kraju i regionu. Jak zauważył jeden z nauczycieli belgijskich „dzięki takim wymianom uczniowie łatwiej staną się pokoleniem wrażliwym na potrzebę wzajemnego szacunku i zrozumienia między różnymi narodami i krajami”.
Kolejna wymiana zakończyła się sukcesem. Nasi uczniowie i nauczycieli już przygotowują się do rewizyty w Belgii w marcu 2018, planują też następne wymiany w kolejnych latach.

Wymiany to nie jedyna okazja, by podnosić kompetencje językowe naszych uczniów. Od kilku lat organizujemy wyjazdy na spektakle w języku angielskim. W ostatni poniedziałek grupa 56 uczniów z IV LO miała okazję zobaczyć sztukę „Farenheit 451” w Chorzowskim Centrum Kultury. Ta forma doskonalenia języka i kontaktu ze sztuką ma w naszej szkole grono wiernych „fanów”; jest grupa uczniów, która już kolejny raz uczestniczyła w takim wyjeździe.