?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Współpraca to klucz do sukcesu

Styczeń 9th, 2018

Już trzeci rok uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Wspólne działania zaowocowały podpisaniem 8 stycznia umowy o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy uczelnią a naszym liceum.
W imieniu Uniwersytetu Śląskiego umowę sygnował prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, z naszej strony natomiast dyrektor IV LO mgr Katarzyna Polak. W myśl zawartej umowy, uczniowie będą mogli pogłębiać wiedzę i rozwijać zainteresowania dzięki udziałowi w wybranych wykładach, seminariach i warsztatach odbywających się na terenie uczelni oraz w zajęciach prowadzonych w szkole przez pracowników akademickich. Z kolei nauczyciele otrzymają wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy do galerii.

W spotkaniu udział wzięli także dr Wacław Miodek, który będzie koordynował umowę z ramienia Instytutu Filologii Germańskiej Wydziału Filologicznego, kierownik Działu Promocji mgr Izabela Staszewska-Ferens, mgr Monika Karczewska – koordynator umowy z ramienia szkoły oraz wicedyrektor IV LO w Olkuszu mgr Janina Tomsia.
Z podpisanej umowy wynika jeszcze dodatkowa korzyść. Uczelnia może objąć opieką ucznia szczególnie uzdolnionego, stwarzając mu możliwość indywidualnego rozwoju. Zostanie mu przydzielony tudor, który przygotuje, ustalony indywidualnie dla każdego, program zajęć. Po uzyskaniu certyfikatu, każdemu uczniowi, który po maturze podejmie studia na Uniwersytecie Śląskim, zostaną zaliczone przedmioty, które realizował w ramach tego projektu.

Niewątpliwie warto się starać!