?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

W stulecielecie czynu legionowego

Luty 5th, 2018

Otwarciem wystawy „Dla Ciebie, Polsko. W stulecie czynu legionowego”, 2 lutego rozpoczęliśmy obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Zaproszonych na tę uroczystość gości powitała dyrektor IV LO pani Katarzyna Polak.  Dziękując  wszystkim za przybycie, zaprosiła do wysłuchania wykładu dr. Macieja Zakrzewskiego, współautora wystawy, który zapoznał przybyłych z historią legionów oraz omówił strukturę wystawy.

W oficjalnej uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP pani Lidia Gądek, Radny Sejmiku Małopolskiego pan Andrzej Wójcik, Wicestarosta pan Jan Orkisz, Dyrektor SZE w Olkuszu pani Paulina Polak, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Olkuszu pan Mirosław Jurczyk, wicedyrektor SP Nr 4 z Oddziałami Integracyjnym pani Agata Kotnis, prezes ZNP  w Olkuszu pan Marek Krzykawski,  przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Olkuszu pan Zbigniew Świerczek, sołtys Krzywopłotów pani Alina Kuśmierska oraz nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.
Tę część uroczystości zakończyły wystąpienia gości, po których dr Maciej Zakrzewski oprowadził chętnych po wystawie; omawiał poszczególne plansze, odpowiadał na pytania i udzielał informacji dotyczących tematu wystawy.
W trakcie uroczystości zaproszonym gościom towarzyszył szkolny zespół muzyczny wykonujący pieśni legionowe

Zapraszamy do galerii.