?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

„Wampiriada” 2018

Luty 8th, 2018

25.01.2018  Samorząd Uczniowski po raz kolejny zorganizował w naszym liceum akcję honorowego krwiodawstwa. Została przeprowadzona z użyciem mobilnego punktu poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Chęć oddania krwi zgłosiło 69 osób (uczniów, absolwentów i mieszkańców Olkusza), lecz z różnych przyczyn mogło ją oddać tylko 37 uczestników. Zebrano 16650 ml krwi pełnej, tj. 37 pełnych jednostek krwi.
Za propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i za zaangażowanie w tę akcję, zorganizowaną przez SU, na ręce pani dyrektor zostały złożone serdeczne podziękowania.

Zapraszamy do galerii.