?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

„Eksperyment łańcuchowy”

Czerwiec 10th, 2018

W sobotę, 9 czerwca odbył się finał szóstej edycji Eksperymentu Łańcuchowego (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego), w którym brali udział trzej uczniowie klasy 2f (mat-fiz): Sebastian Czajkowski, Michał Furmański i Szymon Szczurek pod opieką nauczyciela fizyki – p. Renaty Marzec.

Konkurs dotyczy uczniów (od przedszkola do szkoły średniej), studentów oraz całych rodzin. Idea konkursu jest bardzo prosta: uczestnicy pracując w grupach mają za zadanie zbudować urządzenie o wymiarach nie przekraczających ławki szkolnej, którego działanie rozpoczyna się z chwilą otrzymania kulki od urządzenia poprzedzającego, kończy zaś przekazaniem jej urządzeniu następnemu. Pomiędzy tymi punktami, w czasie nie dłuższym niż 120 sekund, kulka (bądź kulki, ich ilość jest nieograniczona) ma wykorzystać/wywołać jak najwięcej zjawisk fizycznych.

„Eksperyment Łańcuchowy” jest konkursem nie tylko dla osób interesujących się fizyką. Od uczestników nie jest wymagana konkretna wiedza, lecz kreatywność, umiejętność majsterkowania i chęć nauki poprzez zabawę! Urządzenia do łańcucha nie da się zbudować w oparciu o wzory – trzeba sprawdzić, jak teoria działa w praktyce. Napotykane trudności tylko nam pomagają w konstruowaniu ciekawszych urządzeń.

Podczas otwartego dla publiczności finału urządzenia zostały ustawione w jeden łańcuch i kolejno uruchomione. Łańcuch uruchomiany był kilkukrotnie, w międzyczasie poszczególni autorzy objaśniali działanie swoich urządzeń.

https://www.facebook.com/EksperymentLancuchowy/

 

 film