?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

W Dolinie Racławki…

Czerwiec 11th, 2018

Dolina Racławki, jedna z pereł małopolskiej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, jest jedną z bardziej urokliwych dolinek krakowskich. Dzieje się tak za sprawą jej ukształtowania, geologii, unikatowej flory, ale również dzięki temu, że nie jest ona tak popularna, jak inne dolinki i cieszy się względnym spokojem. W tych wspaniałych okolicznościach przyrody uczniowie klasy 2 c i 2 f udali się na zajęcia terenowe z zakresu:
• geomorfologii – rozpoznawanie procesów geologicznych i form powstałych w ich wyniku,
• hydrologii – omawianie działalności rzeki na wybranym odcinku,
• geologii – określanie budowy geologicznej otoczenia, sporządzanie przekrojów geologicznych.
Jesteśmy jedyną szkołą powiatu olkuskiego, której zaproponowano współpracę przy realizacji nowego przewodnika geologicznego po Dolinie Racławki. Zajęcia prowadziły studentki Akademii Górniczo – Hutniczej z koła naukowego geoturystyki, a opiekę sprawowała niezawodna pani Anna Kula przy pomocy pana Karola Szotka i pani Małgorzaty Krzemień.

Zapraszamy do galerii.