?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Zaczynamy!

Wrzesień 9th, 2018

W poniedziałek, 3 września powitaliśmy nowy rok szkolny. Na sali gimnastycznej zebrali się nauczyciele, zaproszeni goście, rodzice i uczniowie. Nie zabrakło oczywiście absolwentów, którzy – tradycyjnie już – w dużej liczbie zjawili się tego dnia w szkole.
Wszystkich zebranych powitała pani dyrektor Katarzyna Polak. Szczególnie ciepło zwróciła się do uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w naszej szkole. Życzyła im, aby szkoła stała się dla nich miejscem w którym zdobywać będą wiedzę, rozwijać własne talenty i umiejętności, nawiązywać przyjaźnie.
Zaznaczyła, że dla wszystkich będzie to na pewno rok wytężonej pracy, wielu zadań i obowiązków, ale i z pewnością licznych sukcesów. Pojawią się też i trudności, ale w ich pokonaniu zawsze mogą liczyć na wsparcie nauczycieli i rodziców – „per aspera ad astra”.

Zapraszamy do galerii.

Nauczycielom życzyła spokojnej i satysfakcjonującej pracy, zdrowia i wielu sukcesów.
Następnie głos zabrała pani dr hab. inż. Magdalena Socha, pełnomocnik dziekana ds. promocji Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Życzyła uczniom dobrego roku, a szkole i Uniwersytetowi Rolniczemu dalszej owocnej współpracy.
Po wysłuchaniu krótkiego programu artystycznego młodzież wraz z wychowawcami udała się do klas.