?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

„Żeby rozpalić ogień, trzeba samemu zapłonąć”…

Październik 18th, 2018

W poniedziałek 15 października na sali gimnastycznej zgromadzili się nauczyciele, zaproszeni goście oraz uczniowie, aby wspólnie świętować Dzień Edukacji Narodowej. Obchody dnia Edukacji Narodowej to czas podziękowań, podsumowań, to również moment refleksji. I tak też  było w tym roku. Wszystkich powitała pani dyrektor Katarzyna Polak. Zwracając się do nauczycieli dziękowała im za zaangażowanie, jakie wkładają w tak odpowiedzialne i trudne zadanie, jakim jest nauczanie i wychowanie: za pasję, za wytrwałość, za rozwijanie talentów i zainteresowań oraz kształtowanie charakterów młodych ludzi. Życzyła im sukcesów, satysfakcji z pracy, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Dziękowała również pracownikom administracji i obsługi, bez pracy których funkcjonowanie szkoły byłoby niemożliwe. Podziękowania i życzenia dla nauczycieli skierowała także pani Paulina Polak, przewodnicząca Rady Rodziców.

Miłym akcentem tej uroczystości były nagrody dyrektora szkoły, wręczane nauczycielom w uznaniu ich osiągnięć. W tym roku otrzymali je: panie Wanda Cieślik, Beata Czeladzka, Małgorzata Krzemień, Agata Majta, Aneta Radwańska, Katarzyna Stochel, Beata Tomsia oraz panowie Tomasz Bocianowski, Janusz Popiołek, Karol Szotek i Stanisław Wywioł. Przyznawaną co roku nagrodę Starosty Powiatu Olkuskiego otrzymała pani wicedyrektor Janina Tomsia.

Momentem niezwykle wzruszającym było pożegnanie odchodzących na emeryturę pracowników szkoły: pani Anny Zub, która od początków istnienia szkoły pełniła w niej funkcje jej sekretarza, pani Jolanty Zub pracującej w szkole od ponad dwudziestu lat  oraz pani Jolanty Bieleckiej, długoletniego pracownika obsługi. .
Jednak najistotniejszym elementem części oficjalnej było, jak co roku, ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy na sztandar szkoły składali swe przyrzeczenie bycia godnym reprezentantem IV LO.
W części mniej oficjalnej, kończącej obchody, pierwszoklasiści musieli zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi historii i „dnia dzisiejszego” szkoły. Najlepszymi znawcami okazali się uczniowie klasy 1f. Na tym uroczystość zakończono.