?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Wyniki Konkursu „Bohaterowie Niepodległej”

Grudzień 11th, 2018

PROTOKÓŁ  z posiedzenia komisji Konkursu plastycznego BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ, organizowanego z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Komisja w składzie:

mgr Katarzyna Polak – dyrektor IV LO, przewodnicząca komisji
mgr Agata Majta – nauczyciel języka polskiego
mgr Beata Soboń – artysta grafik. Dyr. MOK w Olkuszu
mgr Zofia Rola-Wywioł – artysta plastyk
dr hab. Stanisław Jakubas – artysta grafik
Stanisław Wywioł – artysta malarz, komisarz konkursu i kurator wystawy nagrodziła i wyróżniła 11 prac spośród 132 nadesłanych z 29 szkół całej Polski, natomiast do wystawy zakwalifikowano 14 prac.

Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę: zgodność z regulaminem, oryginalność, estetykę prac, pomysłowość, ogólne wrażenie estetyczne, samodzielność wykonania pracy.
Celem Konkursu jest:
– artystyczna wypowiedź plastyczna lub graficzna młodzieży w formie plakatu
– zachęcenie młodych ludzi do aktywności twórczej,
– zapewnienie młodym twórcom oceny profesjonalnego jury i możliwości uzyskania wskazówek pomocnych w dalszym rozwoju twórczym.

Wykaz szkół, prac nagrodzonych oraz zakwalifikowanych do wystawy znajduje się w załączniku poniżej

Protokół konkursu