?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Porozmawiajmy o DSD

Marzec 12th, 2019

W dniach 6-8 marca 2019 roku odbyła się w Warszawie konferencja dyrektorów szkół realizujących program językowy (Deutsches Sprachdiplom). Program konferencji obejmował m.in. analizę aktualnej sytuacji programu w szkołach, omówienie oferty programowej Instytutu Goethego, przedstawienie programu DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) oraz oferty szkoleniowej i stypendialnej dla nauczycieli i uczniów realizujących program DSD, w tym oferty Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Tematem przewodnim konferencji była przyszłość programu DSD w Polsce w świetle reformy szkolnictwa. Dyrektorzy przedstawili koordynatorom z Centralnego Szkolnictwa Zagranicznego oraz wspierającym ich doradcom metodycznym, zarówno swoje pomysły, ale i obawy o przyszłość programu.


Wśród zaproszonych dyrektorów, obecne były także przedstawicielki dwóch szkół naszego powiatu w których realizowany jest program DSD: pani Violetta Auguścik – wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach i jednocześnie szkolny koordynator i egzaminator programu DSD oraz pani Katarzyna Polak – dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu. Frankfurcie nad Odrą. 
Kolejnym punktem programu było spotkanie w Ambasadzie Niemiec, w którym uczestniczył pan Fried Nielsen, Kierownik Wydziału Kultury Ambasady. Dyrektorzy przedstawili panu Nielsenowi swoje propozycje zmian w funkcjonowaniu programu DSD w Polsce. 
Konferencja była też okazją do dyskusji o przyszłości programu DSD szkołach, podzielenia się dobrymi pomysłami i praktykami a także wymianą doświadczeń ze współpracy z organami prowadzącym.

Zapraszamy do galerii.