?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

UWAGA RODZICE!

Kwiecień 5th, 2019

Olkusz, 03.04.2019 r.

Informuję, że na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego im.K. K. Baczyńskiego w Olkuszu zostało przeprowadzone referendum strajkowe, pracownicy szkoły opowiedzieli się za przeprowadzeniem strajku. W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany od 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) strajk nauczycieli i pracowników oświaty, odbędzie się także w naszej szkole i trwać będzie do odwołania.

W czasie trwania strajku, zajęcia dydaktyczne mogą się nie odbywać. Informuję Państwa, iż w zaistniałej sytuacji prosimy o zapewnienie w tych dniach opieki dla swoich dzieci. W sytuacji braku takiej możliwości proszę o zgłoszenie tego faktu do wychowawcy, aby można było w porozumieniu z organem prowadzącym zorganizować w tym celu zajęcia opiekuńcze.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej sytuacji.

Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły zostaną Państwu przekazane niezwłocznie po ich uzyskaniu.

                                                                Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego

                                                                                    mgr Katarzyna Polak