?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Spotkanie z Rodzicami

Maj 16th, 2019

Spotkanie z Rodzicami i dzień otwarty odbędzie się 20 maja 2019 r. (poniedziałek) według następującego harmonogramu:

16.15 –  spotkanie rodziców uczniów klas II z dyrektorem szkoły – Galeria na Piętrze

16.30 –  spotkania wychowawców klas I i II z rodzicami (z wyjątkiem klasy 1e)

18.00 –  spotkanie wychowawczyni klasy Ie z rodzicami (kartki z ocenami uczniów klasy Ie – do odbioru w sekretariacie od godz. 16.30)

17.00  –  18.00 –  dzień otwarty (p. R. Marzec, W. Cieślik, A. Konieczna, I. Lis pełnią dyżur od godz. 17.30)

16.00  –  17.00 –  dyżur przewodniczącej Rady Rodziców (sekretariat)