?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Komunikat dla rodziców

15 kwietnia, 2020

Urząd Ochrony Danych Osobowych, przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”.

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania
W związku z pandemią koronawirusa poczta elektroniczna i inne elementy pracy grupowej, takie jak narzędzia konferencyjne lub komunikatory internetowe stały się wsparciem dla wielu uczniów i nauczycieli, wykorzystujących zdalne metody nauczania. Korzystając z nich, warto pamiętać o bezpiecznym przetwarzaniu danych.

Rodzicu
─ Szkoła może wymagać od ucznia jedynie danych niezbędnych do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (na podstawie art. 35 ustawy – Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
─ Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wiedzieć, jak szkoła jako administrator będzie przetwarzała dane osobowe jego dziecka w trakcie nauki zdalnej oraz jakie w związku z tym przysługują mu prawa.
─ Jeżeli platformy wykorzystywane do zdalnego nauczania są odrębnymi od szkoły administratorami przetwarzanych przez siebie danych, to rodzice i dzieci powinni od nich otrzymać klauzulę informacyjną o podstawowych zasadach i zakresie zbierania danych oraz administratorze, np. podczas zakładania konta.
Podstawę prawną realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493).

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online
20 zasad bezpieczeństwa, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online, aby chronić swoje dane:
1) Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne.
2) Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware i antyspyware.
3) Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware i antyspyware.
4) Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów.
5) Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.
6) Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych.
7) Nie zapisuj haseł na kartkach.
8) Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych.
9) Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe.
10) Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe – Access Point.
11) Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń.
12) Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe.
13) Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.
14) Wykonuj regularne kopie zapasowe.
15) Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników danych.
16) Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną.
17) Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych.
18) Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN.
19) Odchodząc od komputera, blokuj stację komputerową.
20) Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może znajdować się na nich złośliwe oprogramowanie.