?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Przystąpiliśmy do projektu

5 maja, 2020

Szkolne Koło Wolontariatu nadal działa. Właśnie teraz przystąpiło do projektu „Lider młodzieżowy na rzecz lokalnego środowiska. Program kształtowania kompetencji społecznych uczniów olkuskich szkół średnich” , którego organizatorem jest Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”

Celem projektu jest wykreowanie min. 13 liderów/ animatorów lokalnych, mających wiedzę i umiejętności do prowadzenia w przyszłości samodzielnych inicjatyw włączających członków lokalnej społeczności. Projekt przewiduje organizację spotkań szkoleniowych i warsztatów – w obecnej sytuacji oczywiście online.