?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

UWAGA maturzyści!

15 maja, 2020

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser ”w Olkuszu ogłasza konkurs na „Stypendium Pomostowe” dla tegorocznych maturzystów.

Czekają trzy stypendia na I rok studiów współfinansowane przez Stowarzyszenie. Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:

 zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym

(uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);

 zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;

 pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto);

uzyska rekomendację Naszego Stowarzyszenia

Ogólne informacje dotyczące warunków, wymaganych dokumentów i terminów znajdują się na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, a informacja szczegółowe i obowiązujące terminy składania dokumentów zostaną zamieszczone na stronie Stowarzyszenia www.rsm.olkusz.pl.