?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Oferta dla maturzystów

28 maja, 2020

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zachęca do zapoznania się z ofertą studiów na rok akademicki 2020/21. Wydział zapewnia zakres kształcenia i badań naukowych dotyczących szeroko rozumianej ochrony i kształtowania środowiska oraz geodezji i kartografii i kształci młodzież na pięciu następujących kierunkach studiów:
• Inżynieria Środowiska,
• Geodezja i Kartografia,
• Gospodarka Przestrzenna,
• Inżynieria i Gospodarka Wodna oraz
• Architektura Krajobrazu.
Szczegółowe informacje: https://wisig.urk.edu.pl/rekrutacja.