?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Informacja o konkursie na interpretacje wiersza K.K. Baczyńskiego

24 czerwca, 2020

W tym roku szkolnym uczestnicy konkursu zmierzyli się z wierszem K.K.Baczyńskiego pt. „Biała magia”.
Nadesłane interpretacje w formie opowiadań prezentowały wyrównany poziom.Jury konkursu postanowiło wyróżnić Oliwię Rogóż i Wiktorię Mocny z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku.
Uczennicom oraz opiekunce mgr Irenie Bobyli serdecznie gratulujemy.
O terminie i sposobie przekazania dyplomów i nagród szkoła poinformuje
telefonicznie.