?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Informacje dla kandydatów do IV LO w Olkuszu

4 sierpnia, 2020

12 sierpnia 2020 r. w zostaną ogłoszone wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Informujemy, że z wynikami rekrutacji do IV LO będzie można zapoznać się w systemie Nabór po zalogowaniu się na konto kandydata.

.

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w IV LO odbywa się w dniach
13-18 sierpnia w godzinach od 8.30 do 14.30 (18 sierpnia do 15.00).

dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki są:

•oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

•oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

•2 podpisane zdjęcia formatu legitymacyjnego, karta zdrowia, odpis aktu urodzenia (ksero)

•karta informacyjna (oryginał)