?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

UWAGA ABSOLWECI!

4 sierpnia, 2020

Zaświadczenia o wynikach egzaminów maturalnych oraz świadectwa ukończenia szkoły można odbierać 11 sierpnia 2020 r. w sali A13, wg poniższego harmonogramu:
godz. 9.00-10.00 – klasa 3c i 3e
godz.10.00-11.00 – klasa 3a
godz.11.00-12.00 – klasa 3b i 3d

Wejście do szko ły od strony dawnego gimnazjum (pawilon A).
Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek, dezynfekcji rąk i zachowaniu dystansu społecznego.
Wszystkich, którzy dotyczczas nie zwrócili ksiązek do biblioteki szkolnej prosimy o ich zwrot w dniu odbioru zaświadczeń o wyniku matury (jest to warunek otrzymania w/w dokumentów).
Przypominamy także o dostarczeniu bilansu zdrowia.