?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Wystartował nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

8 września, 2020

Rusza nabór do V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Do Rady kandydować mogą uczniowie, którzy ukończyli 13 lat, a także absolwenci szkół, którzy do 11 września br. nie ukończyli 21. roku życia. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie https://www.gov.pl/w…/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-nabor. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11 września br.

Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie wybranych projektów dokumentów opracowywanych w MEN oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.

Uczestnictwo w pracach Rady to niepowtarzalne doświadczenie, które z powodzeniem możecie wykorzystywać w swojej dalszej edukacji lub pracy zawodowej.