?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W OLKUSZU

15 września, 2020

PPiS w Olkuszu, w nawiązaniu do komunikatu z d.14.09.2020r. z godz.21:00 umieszczonego na stronie internetowej IV LO w Olkuszu oraz licznych pytań rodziców i uczniów szkoły, informuje:

Tylko uczniowie klasy 2Bg oraz 4 uczniów klasy 2Dg (wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi) zostali objęci kwarantanną od dnia 15.09.2020 r d0 21.09.2020r.

Dla tych uczniów Dyrektor szkoły po uzyskaniu wymaganych zgód i opinii zmieni formę kształcenia z nauczania stacjonarnego na nauczanie zdalne. Wszyscy pozostali uczniowie szkoły kontynuują nauczanie w dotychczasowym trybie (stacjonarnym).

PPiS w Olkuszu prosi wszystkich uczniów szkoły o zachowanie zasad DDM (dezynfekcja, dystans, maseczki). Osoby u których wystapują jakiekolwiek objawy infekcji dróg oddechowych proszone są o pozostanie w domu.