?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

UWAGA!

17 września, 2020

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego informuje, że od dnia 17.09.2020r. w szkole obowiązuje nakaz noszenia maseczki w przestrzeni wspólnej w czasie przerw międzylekcyjnych, przed i po lekcjach oraz w innych sytuacjach, w których młodzież i pracownicy szkoły przemieszczają się po korytarzach.
Nakaz obowiązuje uczniów, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
Uczniowie nie posiadający maseczki mogą otrzymać ją w szkole.
Dyrektor Szkoły
mgr Katarzyna Polak