?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Konkurs Fotograficzny

21 września, 2020

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Olkuszu zaprasza uczniów do wzięcia udziału w X Powiatowym Konkursie Fotograficznym:

„Moje miasto i mój region w obiektywie: za progiem…”
Prace konkursowe należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną
do 15 listopada br.
Karty zgłoszenia dla uczestników pełnoletnich, niepełnoletnich oraz Regulamin do pobrania: http://pedagogiczna.olkusz.pl/…/KARTA-ZG%C5%81OSZENIA-dla-u…
http://pedagogiczna.olkusz.pl/…/KARTA-ZG%C5%81OSZENIA-dla-u…
http://pedagogiczna.olkusz.pl/…/REGULAMIN-X-POWIATOWEGO-KON…