?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Pierwszy etap egzaminu DSD za nami

24 listopada, 2020

Dziaiaj w szkole przeprowadzony został egzamin z języka niemieckiego w ramach realizaowaneo przez nasze liceum Programu DSD. Podczas egzaminu sprawdzano umiejętności uczestników w zakresie rozumienia tekstu słuchanego, rozumienie tekstu pisanego oraz wypowiedzi pisemnej – rozprawki na zadany tamat. To dopiero pierwszy etap egzaminu. Kolejny sprawdzian czeka uczestników w styczniu. Odbędzie się on także w naszej szkole w obecności koordynatoru Programu