?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Małopolska Chmura Edukacyjna

4 stycznia, 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych dla uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja III”- IV liceum Ogólnokształcące

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego.

Zamówienie IV LO