?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

„Byłem jak lipy szelest…”

22 stycznia, 2021

Sto lat temu, 22 stycznia 1921 roku urodził się Krzysztof Kamil Baczyński -poeta, członek Szarych Szeregów i Armii Krajowej, żołnierz Powstania Warszawskiego, przedstawiciel Pokolenia Kolumbów. Nasz Patron. 27 listopada 2020 roku Sejm ustanowił rok 2021 Rokiem K.K. Baczyńskiego.

„A otóż i ma­cie wszyst­ko.
By­łem jak lipy sze­lest,
na imię mi było Krzysz­tof,
i jesz­cze cia­ło – to tak nie­wie­le.”