?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Konkurs Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w malarstwie, grafice, rysunku – wyniki

3 lutego, 2021

W dniu 1.02.2021 r. komisja konkursowa w składzie:

Mgr Katarzyna Polak – dyrektor IV LO, przewodnicząca komisji
Mgr Agata Majta – nauczyciel języka polskiego
Mgr Beata Soboń – artysta grafik
Mgr Zofia Rola-Wywioł – artysta plastyk
Dr hab. Stanisław Jakubas – artysta grafik
Mgr Michał Masłowski – naczelnik Biura Edukacji Narodowej Oddział IPN w Krakowie
Stanisław Wywioł – artysta malarz, komisarz konkursu i kurator wystawy

rozstrzygnęła Konkurs nagradzając i wyróżniając 20 z 208 nadesłanych prac. Dwanaście z nich zostało nagrodzonych miejscami 1-3 a pozostałych osiem otrzymało wyróżnienia. Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu, który odbędzie się w naszej szkole. O terminie wydarzenia poinformujemy.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Pełna lista nagrodzonych w Protokole