?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Cyfryzacja równa się rozwój i nowoczesność

28 kwietnia, 2021

Cyfryzacja – to co przed laty wydawało się wytworem wyobraźni pisarzy science fiction, dzisiaj to po prostu rzeczywistość. Obecnie nikt nie wyobraża sobie funkcjonowania bez komputera, komórki czy internetu. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzania wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” nasze liceum znalazło się wśród 22 spośród 86 zgłoszonych szkół, które zostały zakwalifikowane do tego projektu. Jest on odpowiedzią na wyzwania dla oświaty w Małopolsce (będące skutkiem pandemii COVID- 19), w zakresie pomocy uczniom w przejściu ze stacjonarnego modelu nauczania na model zdalnego kształcenia. Do projektu mogły aplikować wszystkie placówki oświatowe, natomiast grant mogła otrzymać tylko jedna szkoła w każdym z małopolskich powiatów. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania. Umożliwią transformację cyfrową tych szkół oraz pozwolą wprowadzić elementy nauczania metodą STEAM. Szkoły, które otrzymały grant, zostaną objęte kompleksowym doradztwem i w wyniku tych działań zyskają status tzw. szkoły modelowej.

Jesteśmy przekonani, że ten projekt, odpowiednio wprowadzane technologie cyfrowe, urządzenia i pomoce dydaktyczne umożliwią osiąganie coraz lepszych wyników edukacyjnych i poprawią efektywność nauczania.

Serdecznie dziękuję Panu Staroście Bogumiłowi Sobczykowi za wsparcie i Pani Joannie Szatan dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu za merytoryczne wskazówki. Z pełną świadomością mogę stwierdzić, że dzięki temu projektowi nasza szkoła stanie się jeszcze bardziej nowoczesna a uczniowie będą mieli zapewnione warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę XXI wieku – podsumowała Pani Dyrektor Katarzyna Polak.