?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Nasze stypendystki

6 października, 2021

Z przyjemnością informujemy, ze dwie uczennice – Dominika Kocjan (kl. 3 Ag) i Milena Juniak (kl. 2E) – otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów za ubiegły rok. Stypendium przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen. Gratulujemy.