?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Małopolska Chmura Edukacyjna

24 stycznia, 2022

Zapytanie ofertowe na usługę nie przekraczającą 130 tys. na dostawę pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych dla uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja IV – IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Os priorytetu 10. Wiedza i kompetencje. Działanie 10. 1 Kształcenie ogólne.

Zapytanie ofertowe – zamówienie