?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Konkurs tematyczny „Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego.

6 kwietnia, 2022

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU POWIATOWEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO

Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Chechle:

1.            Krawczyk Aleksandra    38 pkt.         Monika Latos

2.            Porc Amelia                    35 pkt.          Monika Latos

3.            Rudy Milena                   33 pkt.          Monika Latos

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach:

1.            Lachor Sebastian           38 pkt.         Agata Janda

2.            Wnuk Kamil.                   37 pkt.         Marta Myszewska

3.            Myszewski Krzysztof     3 3 pkt.         Marta Myszewska

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bolesławiu

1.            Lubaszka Zuzanna          40 pkt.       Beata Baldy-Chojowska

2.            Kulanty Julia                    39 pkt.       Beata Baldy-Chojowska

3.            Łaskawiec Szymon.        3 7 pkt.       Beata Baldy-Chojowska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sułoszowej

1.            Orczyk Zuzanna.             36 pkt.        Grażyna Rosa

2.            Krawiec Kamil                 34 pkt.        Grażyna Rosa

3.            Gęgotek Monika             34 pkt.        Grażyna Rosa

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Witeradowie

1.            Szwagrzyk Mateusz       36 pkt.         Grażyna Gałka

2.            Pajor Łukasz                    35 pkt.         Grażyna Gałka

3.            Dyląg Mateusz                32 pkt.         Grażyna Gałka

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu

1.            Curyło Franciszek             33 pkt.          Dorota Harężlak

2.            Sioła Katarzyna                 32 pkt.          Dorota Harężlak

3.            Parzych Diana                   32 pkt.          Dorota Harężlak

Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Jangrocie

1.            Kołodziejczyk Mateusz  37 pkt.           Anna Nowojewska

2.            Niedziela Martyna           34 pkt.           Anna Nowojewska

3.            Dela Szymon                     34 pkt.           Anna Nowojewska

Zespół Przedszkolno-Szkolny im. Płk. Francesco Nullo w Krzykawie

1.            Picheta Franciszek           34 pkt.                 Alicja Kondek

2.            Bień Nadia                          34 pkt.                 Alicja Kondek

3.            Żak Krystian                       33 pkt.                 Alicja Kondek

Zespół Szkolno – Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu

1.            Pasternak Wiktoria         37 pkt.                 Ewa Hołaj – Dryńska

2.            Kowal Bartosz                   36 pkt.                 Bednarz Elżbieta

3.            Rogozik Honorata            35 pkt.                 Ewa Hołaj – Dryńska

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach

1.            Swędzioł Igor                    34 pkt.                 Anna Majcher

2.            Słabosz Kamila                  31 pkt.                 Anna Majcher

3.            Cichoń Kacper                   29 pkt.                 Anna Majcher