?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

„Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego” – wręczenie nagród

7 maja, 2022

7 maja 2022 r. podczas obchodów 159. Rocznicy Bitwy pod Krzykawką, bardzo uroczyście wręczono nagrody jedenastu laureatom Powiatowego Konkursu Tematycznego: „Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego”, który zorganizowaliśmy we współpracy z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Konkurs odbył się pod patronatem: Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego Piotra Borka, Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka oraz Wójta Gminy Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego.

Nagrody otrzymali:

 1. Lachor Sebastian SP im. Jana Pawła II w Kluczach
 2. Curyło Franciszek SP Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu
 3. Kulanty Julia SP im. Stanisława Staszica w Bolesławiu
 4. Lubaszka Zuzanna SP im. Stanisława Staszica w Bolesławiu
 5. Wnuk Kamil SP im. Jana Pawła II w Kluczach
 6. Kowal Bartosz Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu
 7. Pasternak Wiktoria Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu
 8. Łaskawiec Szymon SP im. Stanisława Staszica w Bolesławiu
 9. Dela Szymon SP im. Króla Jana III Sobieskiego w Jangrocie
 10. Rogozik Honorata Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu
 11. Krawczyk Aleksandra SP im. Tadeusza Kościuszki w Chechle.

Dziękujemy patronom za ufundowanie nagród a laureatom, ich opiekunom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!