?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Jestem, więc decyduję

23 czerwca, 2022

We wtorek, 21 czerwca w Podziemnym Olkuszu z władzami samorządowymi gmin powiatu olkuskiego spotkali się koordynatorzy i uczestnicy projektu „Współdecydujemy – zaangażowanie obywatelskie młodzieży szkół powiatu olkuskiego”, by posumować I etap tego projektu. Członkowie zespołów roboczych każdej ze szkół prezentowali efekty swojej pracy wypracowane podczas wyjazdowej konferencji, przedstawili najlepsze praktyki we wdrażaniu budżetów uczniowskich a autorzy prezentowali swoje projekty, które zostały zrealizowane w każdej ze szkół. W przypadku naszej szkoły to: Chill zone, Różowe skrzyneczki dla kobiecej solidarności oraz Wypożyczalnia gier planszowych – wszystkie zakupione w ramach zwycięskich projektów artykuły już dotarły do szkoły. Na zakończenie podczas dyskusji panelowej rozmawialiśmy o tym czy i jaki wpływ ma młodzież na lokalną politykę. Więcej na temat konferencji https://www.facebook.com/rsmstowarzyszenie https://www.facebook.com/Jestem-wi%C4%99c-decyduj%C4%99-uczniowski-bud%C5%BCet-partycypacyjny-w-IV-LO-108154025030882

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny@Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny #AktywniObywateleGranty