?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Rekrutacja do IV LO – terminy

1 lipca, 2022

Kandydaci samodzielnie wprowadzają do Systemu oceny jakie uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły, liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty, a także inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie). Komisja rekrutacyjna sprawdza i zatwierdza poprawność wprowadzonych danych.

.

.

więcej informacji w zakładce Rekrutacja