?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

GRA MIEJSKA

24 września, 2022

16 września odbyła się I Edukacyjna Gra Mobilna „Z widokiem na wolność”, która była przeznaczona dla uczniów z terenu powiatu olkuskiego. Scenariusz został opracowany przez uczniów IV LO w Olkuszu w ramach projektu HUMINE. Instytut Pamięci Narodowej z Krakowa nadzorował prace nad scenariuszem oraz wsparł młodzież platformą Action Track. W działania organizacyjne zaangażowane było Centrum Kultury im. M. Płonowskiej w Bolesławiu, które było również fundatorem nagród.

Na starcie gry stawiło się 9 zespołów (90 osób), które odwiedzały miejsca związane z historią Powstania Styczniowego, Departamentu Wojskowego NKN czy Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Surowiec” Gerarda Woźnicy ps. „Hardy”. Drużyny reprezentujące poszczególne szkoły musiały odkryć tajemnicze miejsca i odgadnąć związane z nimi zagadki. Były to miejsca charakterystyczne dla Krzykawki i okolic tj. Polana Nullo, Wąwóz w Krzykawce, Polna Kapliczka

czy Dworek w Krzykawce. Uczniowie biorący udział w grze odwiedzili również cmentarz żydowski, poznając tragiczną historię Żydów, którzy zamieszkiwali ziemie bolesławską i sławkowską, zamordowanych w okolicy lub deportowanych do Auschwitz – Birkenau w 1942 roku.