?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

WYCIECZKA DO STACJI NAUKOWEJ IGiGP UJ W ŁAZACH

28 września, 2022

22 września bieżącego roku odbyła się wycieczka do Stacji Naukowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Łazach koło Bochni. Stacja położona jest w strefie granicznej między dwiema wielkimi jednostkami fizycznogeograficznymi – Karpatami i Kotliną Sandomierską. To szczególne położenie daje możliwość badania, zarówno środowiska przyrodniczego ciekawego rejonu, jak i wpływu człowieka na to środowisko. Nasi uczniowie z pomocą hydrologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzili szereg różnych badań. Młodzież badała poziom wody w rzece, jej przepływ oraz poziom jej zanieczyszczenia. Jednak badania hydrologiczne nie były jedynymi, których doświadczyli. Nasi uczniowie zajęli się również sprawdzaniem gleby za pomocą Laski Egnera. Nauczyciele z naszej szkoły (pani M. Samborska oraz pani A. Kula) oprowadziły uczniów po stacji meteorologicznej, której zadaniem jest systematyczne dostarczanie wyników pomiarów

i obserwacji podstawowych elementów i zjawisk meteorologicznych.