?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

II EDYCJA SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

8 października, 2022

Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczęliśmy drugą edycję projektu „Współdecydujemy” – zaangażowanie obywatelskie młodzieży szkół z powiatu olkuskiego.

Podczas trzydniowego pobytu w Węgierskiej Górce nasz zespół w składzie Natalia Sroka, Ola Górka, Hania Chmiest, Oliwia Jankowska i Iga Krzykawska przygotowywał się do realizacji innowacyjnych inicjatyw młodzieżowych w swoim środowisku. Dzięki opracowanym i przeprowadzonym ankietom oraz metodzie word cafe spróbujemy wypracować sposoby ich realizacji. Zakończymy wszystko happeningiem.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele –  Fundusz Regionalny.

@Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny