?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Patron

3 marca, 2012

A otóż i macie wszystko.
Byłem jak lipy szelest,
na imię mi było Krzysztof,
i jeszcze ciało – to tak niewiele.

I po kolana brodząc w blasku
ja miałem jak święty przenosić Pana
przez rzekę zwierząt, ludzi, piasku,
w ziemi brnąc po kolana.

 

IV LO nosi imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który był wybitnym poetą czasów wojny. Należał do pokolenia, którego młodość przypadła na „czas wielkiej rzeźby”, czyli lata 1939-1944. Mając 22 lata zginął śmiercią żołnierza w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego. Mimo to pozostał legendą, jako jeden z tych, którzy „na śmierć szli po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”. Młodzież naszej szkoły w ogólnoszkolnym plebiscycie tego właśnie tragicznego poetę – legendę wybrała na swego patrona, widząc w nim wzór dla siebie oraz bohaterskiego Polaka i wrażliwego młodego poetę, którego twórczość również dziś potrafi wzruszyć i otworzyć serce. Pamięć o Baczyńskim jest w IV LO kultywowana m.in. poprzez konkursy poetyckie, apele w rocznice związane z Patronem, współpracę z innymi szkołami średnimi, które – jak nasza – stawiają sobie za wzór Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a także różnorodne konkursy plastyczne inspirowane jego poezją. Portret wielkiego poety-żołnierza przyozdabia centralne miejsce w naszej szkole, jego podobizna znajduje się także na medalu przyznawanym corocznie najlepszym uczniom. Liceum utrzymuje również kontakty z członkami rodziny Baczyńskiego, a także z ludźmi, którzy znali Go osobiście.

Zachęcamy do zapoznania się z twórczością naszego patrona na portalu baczynski.art.ploraz odwiedzenia naszej galerii.