?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Program Szkoły Promującej Zdrowie

Marzec 3rd, 2012

V Liceum Ogólnokształcące otrzymało Certyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promującej Zdrowie (październik 2004) potwierdzający, że placówka została zakwalifikowana do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Szkoły, które przystąpiły do programu, powołały koordynatorów do promowania i organizacji szkolnych imprez prozdrowotnych. W IV LO podczas obchodów Dnia Promocji Zdrowia (24 września 2004r.) zorganizowano szereg akcji promujących zdrowy tryb życia. W obchody tego dnia zaangażowała się cała szkoła, zaproszeni byli również przedstawiciele samorządów uczniowskich olkuskich gimnazjów. Uczniowie mogli m. in. posłuchać prelekcji przygotowanych przez lekarzy.
W ramach realizacji programu edukacyjnego „Różowa Wstążeczka” odbyło się spotkanie dziewcząt z pielęgniarką dotyczące profilaktyki raka piersi , wyświetlono film edukacyjny i rozdano ulotki instruktażowe dotyczące samobadania piersi. Część uczniów uczestniczyła w warsztatach plastycznych połączonych z konkursem dla gimnazjalistów pt. „Zdrowo spędzamy czas w poszukiwaniu piękna”. Młodzież pracowała pod okiem artysty plastyka Stanisława Wywioła. Pierwszoklasiści uczestniczyli w zawodach sportowych. Była to wspaniała okazja do integracji. Część uczniów uczestniczyła w debacie pt. „Przemoc jest niezbędnym elementem ludzkiego życia”. Uczniowie klas trzecich brali udział w prelekcji funkcjonariusza komendy na temat przemocy i agresji. Młodzież oglądała filmy poświęcone m. in. problemom narkomanii, agresji. W szkole zorganizowany był pokaz udzielania pierwszej pomocy. Działał również punkt mierzenia ciśnienia kierowany przez Barbarę Michalską.

Organizatorem „Dnia Promocji Zdrowia” corocznie jest Zespół do Spraw Promocji Zdrowia. Naszej szkole zawsze przyświecało motto: „W zdrowym ciele zdrowy duch”, o czym świadczy sama atmosfera i osiągnięcia tej szkoły – podkreślają organizatorzy, którzy każdego roku przygotowują ciekawy program z okazji „Dnia Promocji Zdrowia”.

Galeria