?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

‚Różowa wstążeczka w IV LO’ – profilaktyka raka sutka

Marzec 3rd, 2012

Program skierowany jest do uczennic klas drugich w IV Liceum Ogólnokształcącym i realizowany w 4 sesjach. Koordynatorami szkolnego programu są: mgr Agnieszka Konieczna, mgr Katarzyna Polak, mgr Marcin Bujas. Pierwsza sesja realizowana była na zajęciach wychowania do życia w rodzinie przez mgr Beatę Szygułę w czasie których zostały przekazane informacje o grupach ryzyka i sposobach zapobiegania zachorowalności na raka sutka. Sesja druga odbyła się w dniach 1 i 4 marca 2005 roku. Zaproszono lekarza medycyny Bożenę Niewiarę, która wygłosiła prelekcję na temat samokontroli piersi i uświadomiła dziewczętom konieczność regularnego samobadania piersi oraz wizyt u lekarza ginekologa. Wyświetlono również film instruktażowy „Samobadanie piersi” i rozdano ulotki. W dniu 15 marca 2005 roku odbyła się kolejna sesja na temat „Historia powstania i informacje o programie profilaktycznym Różowa Wstążeczka”. Zorganizowano spotkanie z przedstawicielką Krakowskiego Towarzystwa Amazonek panią Małgorzatą Szczepaniak. Uczennice miały możliwość poszerzenia wiedzy na temat chorób piersi, czynników ryzyka oraz metod działań profilaktycznych raka piersi. Końcową część spotkania poświęcono na dyskusję i rozmowy indywidualne.