?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Rada rodziców 2017/2018

Marzec 3rd, 2012

Rada Rodziców 2017/2018

PREZYDIUM RADY
• Grzegorz Głąbiński – przewodniczący – kl. III C
• Tomasz Pietrzyk – za – ca przewodniczącego – kl. III C
• Joanna Kocjan – sekretarz – kl. III B
KOMISJA REWIZYJNA
• Izabela Wojciechowska – przewodnicząca KR – kl. I E
• Aneta Kasperkiewicz – członek KR – kl. III F

 

DELEGACI DO RADY RODZICÓW