?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Rada rodziców 2020/2021

3 marca, 2012

Rada Rodziców 2020/2021

PREZYDIUM RADY
• Sylwia Bukład – przewodnicząca – kl. II Ep
• Mariusz Chmiest – za – ca przewodniczącej – kl. II Ep
• Magdalena Polak – sekretarz – kl. II Ep
KOMISJA REWIZYJNA
• Anna Januszek – przewodnicząca – kl. II Fp
•  Adam Muchajer – członek – kl. III B
•  Katarzyna Szewczyk – członek – kl. I A

DELEGACI DO RADY RODZICÓW

Konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy IV LO w Olkuszu
Bank Spółdzielczy w Wolbromiu
Oddział w Olkuszu

42 8450 0005 0050 0555 8258 0004