?

IV Liceum ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Pedagog

Marzec 8th, 2012

Pedagog szkolny – mgr Anna Noga w IV LO pełni funkcję rzecznika praw ucznia, doradcy nauczycieli w sprawach wychowawczych. Diagnozuje środowisko wychowawcze szkoły i rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów w zakresie dydaktycznym, wychowawczo- opiekuńczym, i materialnym. Udziela różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szczególną uwagę zwraca na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka. Jest koordynatorem w sprawach wychowawczych oraz działań na rzecz profilaktyki uzależnień.

Dyżury pedagoga szkolnego:

Poniedziałek 7:00 – 14:30, w tym teren

Wtorek 07:00 – 12:00

Środa 7:00 – 14:00,

Czwartek 08:00 – 11:30

Piątek 08:00 – 10:00