?

IV Liceum ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Rekrutacja 2017/2018

Marzec 8th, 2012

Drogi Gimnazjalisto!

Czekamy na Ciebie w IV LO. Przyjdź, zobacz i wybierz klasę dla Siebie.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy krótką prezentację profili przyszłorocznych klas pierwszych, będziesz mógł również zwiedzić naszą szkołę, zapoznać się z opiniami uczniów i poznać atmosferę, jaka tu panuje.

 

Zapraszamy na Dzień Otwarty w IV LO
30 maja 2017r. (wtorek), godz. 9.30

PLAKAT – Dzień Otwarty


 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018:

1a – humanistyczno – prawna
przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, wybór: wiedza o społeczeństwie lub historia sztuki
przedmioty uzupełniające: przyroda
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie lub język obcy.

Klasa ta stworzona została z myślą o uczniu, który posiada szerokie zainteresowania humanistyczne (historia, literatura, kultura antyczna, teatr, film, historia sztuki). Nauka w tej klasie służy rozwijaniu zdolności literackich, artystycznych i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym. Absolwenci tej klasy mogą studiować między innymi prawo, administrację, politologię, filologię polską, historię, architekturę, ochronę dóbr kultury, historię sztuki, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, stosunki społeczne, socjologię czy pedagogikę. Dla uczniów tej klasy organizowane są dodatkowe zajęcia z prawnikami i pracownikami sądu.

Klasa objęta patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

1b – humanistyczno – językowa
przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, wybór: historia lub biologia
przedmioty uzupełniające: przyroda lub historia i społeczeństwo
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, historia lub biologia.

Klasa ta została stworzona z myślą o uczniu o szerokim spektrum zainteresowań, począwszy od j. polskiego i historii poprzez języki obce, a skończywszy na biologii. Przed absolwentem otwierają się perspektywy podjęcia studiów na wielu różnych kierunkach uniwersyteckich, m.in. filologii polskiej, filologii angielskiej, lingwistyce stosowanej, historii, prawie, administracji, dziennikarstwie, socjologii, politologii, komunikacji społecznej, public relations. a także psychologii, pielęgniarstwie, położnictwie, ratownictwie medycznym, kosmetologii, terapii zajęciowej, fizjoterapii, wychowaniu fizycznym. Dodatkowo uczniowie mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnym kursie przygotowującym do egzaminu First Certificate in English (FCE).

Klasa objęta patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

1c – matematyczno – językowa
przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, wybór: geografia lub fizyka
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, geografia lub fizyka.

Klasa dla osób zainteresowanych studiami na kierunkach ekonomicznych i politechnicznych, takich jak: ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka międzynarodowa, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, gospodarka przestrzenna, geologia, geodezja i kartografia, turystyka, a także budownictwo, automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, geofizyka, górnictwo i geologia, informatyka. To także propozycja dla osób pragnących doskonalić znajomość języków obcych, aby łatwiej odnaleźć się na międzynarodowym rynku pracy.

Klasa objęta patronatem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie.

Proponujemy także dodatkowe zajęcia z fizyki, prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – współpraca z AGH oraz zajęcia I pracowni fizycznej na UJ.

 

1d – społeczno – geograficzna
przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, wybór: wiedza o społeczeństwie lub informatyka
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie lub język obcy lub informatyka.

Ten profil skierowany jest do uczniów zainteresowanych zjawiskami kształtującymi współczesny świat. Przygotowuje do studiowania na wielu kierunkach, a wśród nich jest politologia, polityka społeczna, europeistyka, gospodarka i administracja publiczna, analityka gospodarcza, geografia, turystyka i rekreacja, architektura krajobrazu, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, informatyka i ekonometria, teleinformatyka.

Klasa objęta patronatem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie.

 

1e – biologiczno – chemiczna
przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka w medycynie
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia lub chemia, język obcy lub  edukacja dla bezpieczeństwa.

Oferta tej klasy skierowana jest do ucznia charakteryzującego się postawą naukową wobec świata przyrody i zaciekawionego jego bogactwem. Przed absolwentem otwarte są perspektywy studiowania na kierunkach medycznych takich jak: lekarski, stomatologia, analityka medyczna, farmacja, ratownictwo medyczne a także pokrewnych jak: dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, zdrowie publiczne czy wychowanie fizyczne. Może też podjąć naukę na weterynarii, biologii, chemii, ochronie środowiska, leśnictwie, ogrodnictwie, zootechnice, biotechnologii, inżynierii biomedycznej czy fizyce medycznej. Dla uczniów tej klasy organizujemy również zajęcia z ratownictwa medycznego.

Proponujemy także dodatkowe zajęcia z biologii, prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – współpraca z UJ.

 

1f – matematyczno – fizyczna (politechniczna)
przedmioty rozszerzone: matematyka, wybór: fizyka lub chemia
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, technologie multimedialne, grafika projektowa
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka lub chemia, informatyka lub język obcy.

To klasa dla przyszłych inżynierów, architektów i twórców nowoczesnych technologii multimedialnych. Przed absolwentem otwierają się perspektywy studiowania na kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich, takich jak: budownictwo, robotyka, nanotechnologie i nanomateriały, inżynieria materiałowa, metalurgia, górnictwo, informatyka i telekomunikacja, elektronika, mechanika i budowa maszyn, wiertnictwo i geoinżynieria, mechatronika, matematyka, fizyka (techniczna, medyczna), architektura, technologie multimedialne, grafika komputerowa, a także energetyka, technologia chemiczna, inżynieria naftowa i gazownicza, chemia budowlana, ceramika, inżynieria środowiska. Zajęcia z technologii multimedialnych i grafiki projektowej pozwolą rozbudować wyobraźnię graficzną i przestrzenną oraz wykształcić umiejętności posługiwania się narzędziami multimedialnymi, niezbędnymi do wizualizacji kreowanych projektów grafiki użytkowej na potrzeby np. reklamy i mediów. 

Proponujemy także dodatkowe zajęcia z fizyki, prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – współpraca z AGH oraz  zajęcia I pracowni fizycznej na UJ.

 

Nauczane języki obce:
język angielski oraz do wyboru: język niemiecki, język francuski, język rosyjski.

zajęcia DSD realizowane międzyoddziałowo.

 

FOLDER 2017-2018

WKŁADKA

PLAKAT

 

IV LO – regulamin rekrutacji na rok szkolny 2017_2018

 


https://malopolska.edu.com.pl – rejestracja do IV LO
http://kuratorium.krakow.pl – Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty

 

Dokumenty do IV LO należy składać w białych teczkach opisanych wg. wzoru: opis teczki

Oświadczenie-wielodzietność
Oświadczenie-samotne wychowywanie dzieci

 

Ważne terminy rekrutacji:

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki są: 
• oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
• oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
• 2 podpisane zdjęcia (30x42mm), karta zdrowia, odpis aktu urodzenia
• karta informacyjna (oryginał) IV LO – karta_informacyjna

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły
tel. 32 754 60 35, tel./fax 32 641 30 38

e-mail: 4lo@wp.pl