?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Rekrutacja 2021/2022

8 marca, 2012

                      Oferta edukacyjna dla uczniów klas ósmych  na rok szkolny 2021/2022

.

1A – prawno – artystyczna
przedmioty rozszerzone: j. polski, historia oraz do wyboru wiedza o społeczeństwie lub historia sztuki

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie (grupa wos), język angielski (grupa historii sztuki)

.

Klasa ta utworzona została z myślą o uczniu, który posiada szerokie zainteresowania humanistyczne (historia, literatura, kultura antyczna, teatr, film, historia sztuki). Nauka w tej klasie zapewnia rozwój zdolności literackich, artystycznych i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym. Uczniowie z grupy artystycznej, planujący w przyszłości podjęcie studiów np. na ASP, szkołach filmowych i teatralnych lub na wydziałach architektury, będą odbywać zajęcia prowadzone przez artystę plastyka Stanisława Wywioła. Absolwenci tej klasy mogą studiować między innymi: prawo, administrację, politologię, filologię polską, filologie obce, historię, architekturę, ochronę dóbr kultury, historię sztuki, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, stosunki społeczne, socjologię czy pedagogikę. Klasa działa pod patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

.

1B – humanistyczno – biologiczna
przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski oraz do wyboru historia lub biologia

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia (grupa historyczna), biologia (grupa biologiczna)

.

Klasę tę utworzono z myślą o uczniu o szerokim spektrum zainteresowań, począwszy od j. polskiego i historii poprzez języki obce, na biologii skończywszy. Przed absolwentem otwierają się perspektywy podjęcia studiów na wielu różnych kierunkach uniwersyteckich, m.in. filologii polskiej, filologiach obcych, lingwistyce stosowanej, historii, prawie, administracji, dziennikarstwie, socjologii, psychologii, politologii, komunikacji społecznej, public relations. Absolwenci realizujący rozszerzenie z biologii mogą studiować także psychologię, pielęgniarstwo, położnictwo, rehabilitację, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, kosmetologię, wychowanie fizyczne. Grupa z rozszerzoną historią objęta jest patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

.

1C – matematyczno – językowa
przedmioty rozszerzone:
matematyka, język angielski oraz do wyboru geografia lub fizyka

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia (grupa geograficzna) , fizyka (grupa fizyczna)

.

Klasa utworzona dla osób zainteresowanych studiami na kierunkach ekonomicznych i politechnicznych, takich jak: ekonomia, logistyka międzynarodowa, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, gospodarka przestrzenna, geologia, geodezja i kartografia, turystyka, a także budownictwo, automatyka i robotyka, elektronika, geofizyka, górnictwo i geologia, informatyka, energetyka. To także propozycja dla osób pragnących doskonalić znajomość języków obcych, aby łatwiej odnaleźć się na międzynarodowym rynku pracy. Klasa objęta patronatem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie. Proponujemy także dodatkowe zajęcia z fizyki, prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – współpraca z AGH oraz ćwiczenia laboratoryjne z fizyki na UJ.

.

1D – językowo – sportowa
przedmioty rozszerzone: język angielski, wiedza o społeczeństwie oraz do wyboru biologia lub geografia
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie 

.

Ten profil stanowi rodzaj innowacji skierowanej do uczniów zainteresowanych zarówno sportem, jak i zjawiskami kształtującymi współczesny świat. Osoby wybierające ten profil będą uczestniczyły w treningach piłki ręcznej (dziewczęta) i treningach piłki siatkowej. Połączenie oferty sportowej z realizacją w zakresie rozszerzonym wos-u  i biologii lub geografii lub pozwoli na bardzo dobre przygotowanie ucznia do studiów na takich kierunkach jak: rekreacja, turystyka, wychowanie fizyczne, politologia, europeistyka, geografia, turystyka, architektura krajobrazu, stosunki międzynarodowe, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo i kierunkach pokrewnych. Klasa objęta patronatem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie.

.

1E – biologiczno – chemiczna
przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia oraz do wyboru matematyka lub język angielski

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia

.

Oferta tej klasy skierowana jest do ucznia charakteryzującego się postawą naukową wobec świata przyrody i zaciekawionego jego bogactwem. Przed absolwentem otwarte są perspektywy studiowania na kierunkach medycznych takich jak: lekarski, stomatologia, analityka medyczna, farmacja, ratownictwo medyczne a także pokrewnych jak: dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, zdrowie publiczne czy wychowanie fizyczne. Może też podjąć naukę na weterynarii, biologii, chemii, biotechnologii czy fizyce medycznej. Wymienione kierunki studiów kształcą w zawodach, na które jest zawsze zapotrzebowanie. Proponujemy także dodatkowe zajęcia z biologii, prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – współpraca z UJ.

.

1F – informatyczno – architektoniczna (NOWOŚĆ)
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka lub historia sztuki
przedmioty uzupełniające do wyboru: grafika projektowa lub język angielski techniczny,
rysunek architektoniczny – zajęcia rozwijające dla grupy architektonicznej.

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka (grupa informatyczna), język angielski (grupa architektoniczna)

.

Ten profil to oferta skierowana do przyszłych inżynierów, programistów – grupa informatyczna. Natomiast,  jeśli masz głowę pełną pomysłów, nie jest Ci obojętne, w jakiej przestrzeni żyjesz, posiadasz precyzję inżyniera i wyobraźnię wielbiciela sztuki – wybierz grupę architektoniczną. Przed absolwentem otwierają się perspektywy studiowania na kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich takich jak: architektura, budownictwo, energetyka,  robotyka, cybernetyka, górnictwo, informatyka i telekomunikacja, elektronika, wiertnictwo i geoinżynieria, mechatronika, fizyka (techniczna, medyczna), technologie multimedialne, grafika komputerowa. Zajęcia grafiki projektowej pozwolą rozbudować wyobraźnię graficzną i przestrzenną oraz wykształcić umiejętności posługiwania się narzędziami multimedialnymi, niezbędnymi do wizualizacji kreowanych projektów grafiki użytkowej. Natomiast język angielski techniczny stanowi nie tylko doskonałe uzupełnienie i podniesienie poziomu języka ogólnego, ale także zapoznanie się ze słownictwem z zakresu programowania komputerowego i polsko-angielską terminologią programistyczną. Obecnie język angielski jest nieodłącznym elementem świata IT.  Zajęcia z rysunku architektonicznego przygotują Cię do egzaminu wstępnego na  architekturę. Proponujemy także dodatkowe zajęcia z fizyki, prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – współpraca z AGH oraz ćwiczenia laboratoryjne z fizyki na UJ.


Nauczane języki obce:
język angielski oraz do wyboru: język niemiecki, język francuski, język rosyjski.

lektorat z języka niemieckiego przygotowujący do egzaminu państwowego  DSD II – prowadzony w grupie międzyoddziałowej.

 

 


https://malopolska.edu.com.pl – rejestracja do IV LO

.
http://kuratorium.krakow.pl

.

Regulamin rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego Regulamin

.

Dokumenty do IV LO należy składać w białych teczkach opisanych wg wzoru: Opis teczki

.

Oświadczenie – wielodzietność
Oświadczenie – samotne wychowywanie dzieci

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


WAŻNE TERMINY REKRUTACJI:

.

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki są:


Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły
tel./fax 32 754 60 35

e-mail: 4lo@wp.pl