?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Rekrutacja 2018/2019

Marzec 8th, 2012

Drogi Gimnazjalisto!

Czekamy na Ciebie w IV LO. Przyjdź, zobacz i wybierz klasę dla Siebie.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy krótką prezentację profili przyszłorocznych klas pierwszych, będziesz mógł również zwiedzić naszą szkołę, zapoznać się z opiniami uczniów i poznać atmosferę, jaka tu panuje.

 

Zapraszamy na Dzień Otwarty w IV LO
23 kwietnia 2018r. (poniedziałek), godz. 9.30


 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019:

1a – prawno – artystyczna
przedmioty rozszerzone: j. polski, historia oraz do wyboru wiedza o społeczeństwie lub historia sztuki
przedmioty uzupełniające: przyroda, formy artystyczne lub historia prawa
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie lub język obcy

Klasa ta utworzona została z myślą o uczniu, który posiada szerokie zainteresowania humanistyczne (historia, literatura, kultura antyczna, teatr, film, historia sztuki). Nauka w tej klasie zapewnia rozwój zdolności literackich, artystycznych i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym. Uczniowie z grupy artystycznej, planujący w przyszłości podjęcie studiów np. na ASP, szkołach filmowych i teatralnych lub na wydziałach architektury, będą odbywać zajęcia prowadzone przez artystę plastyka Stanisława Wywioła. Absolwenci tej klasy mogą studiować między innymi: prawo, administrację, politologię, filologię polską, filologie obce, historię, architekturę, ochronę dóbr kultury, historię sztuki, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, stosunki społeczne, socjologię czy pedagogikę. Klasa działa pod patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

1b – humanistyczno – biologiczna
przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski oraz do wyboru historia lub biologia
przedmioty uzupełniające: przyroda lub historia i społeczeństwo
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, historia lub biologia

Klasę tę utworzono z myślą o uczniu o szerokim spektrum zainteresowań, począwszy od j. polskiego i historii poprzez języki obce, na biologii skończywszy. Przed absolwentem otwierają się perspektywy podjęcia studiów na wielu różnych kierunkach uniwersyteckich, m.in. filologii polskiej, filologiach obcych, lingwistyce stosowanej, historii, prawie, administracji, dziennikarstwie, socjologii, psychologii, politologii, komunikacji społecznej, public relations. Absolwenci realizujący rozszerzenie z biologii mogą studiować także psychologię, pielęgniarstwo, położnictwo, rehabilitację, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, kosmetologię, wychowanie fizyczne. Grupa z rozszerzoną historią objęta jest patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

1c – matematyczno – językowa
przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski oraz do wyboru geografia lub fizyka
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, geografia lub fizyka

Klasa utworzona dla osób zainteresowanych studiami na kierunkach ekonomicznych i politechnicznych, takich jak: ekonomia, logistyka międzynarodowa, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, gospodarka przestrzenna, geologia, geodezja i kartografia, turystyka, a także budownictwo, automatyka i robotyka, elektronika, geofizyka, górnictwo i geologia, informatyka. To także propozycja dla osób pragnących doskonalić znajomość języków obcych, aby łatwiej odnaleźć się na międzynarodowym rynku pracy. Klasa objęta patronatem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie. Proponujemy także dodatkowe zajęcia z fizyki, prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – współpraca z AGH oraz ćwiczenia laboratoryjne z fizyki na UJ.

 

1d – sportowo – językowa
przedmioty rozszerzone: język angielski oraz do wyboru biologia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, biologia w sporcie
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy oraz biologia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie 

Ten profil stanowi rodzaj innowacji skierowanej do uczniów zainteresowanych zarówno sportem, jak i zjawiskami kształtującymi współczesny świat. Osoby wybierające ten profil będą uczestniczyły w treningach piłki ręcznej (dziewczęta) i treningach lekkiej atletyki. Połączenie oferty sportowej z realizacją w zakresie rozszerzonym biologii lub geografii lub wos-u pozwoli na bardzo dobre przygotowanie ucznia do studiów na takich kierunkach jak: rekreacja, turystyka, wychowanie fizyczne, politologia, europeistyka, geografia, turystyka, architektura krajobrazu, stosunki międzynarodowe, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo i kierunkach pokrewnych. Klasa objęta patronatem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie.

 

1e – biologiczno – chemiczna
przedmioty rozszerzone: biologia, chemia oraz do wyboru matematyka lub język angielski
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka w medycynie lub matematyka dla przyrodników
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia lub chemia, język obcy lub  edukacja dla bezpieczeństwa

Oferta tej klasy skierowana jest do ucznia charakteryzującego się postawą naukową wobec świata przyrody i zaciekawionego jego bogactwem. Przed absolwentem otwarte są perspektywy studiowania na kierunkach medycznych takich jak: lekarski, stomatologia, analityka medyczna, farmacja, ratownictwo medyczne a także pokrewnych jak: dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, zdrowie publiczne czy wychowanie fizyczne. Może też podjąć naukę na weterynarii, biologii, chemii, biotechnologii czy fizyce medycznej. Wymienione kierunki studiów kształcą w zawodach, na które jest zawsze zapotrzebowanie. Proponujemy także dodatkowe zajęcia z biologii, prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – współpraca z UJ.

 

1f – matematyczno – informatyczna
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, technologie multimedialne, grafika projektowa
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka lub język obcy

Ten profil to oferta skierowana do przyszłych inżynierów, architektów i twórców nowoczesnych technologii multimedialnych. Przed absolwentem otwierają się perspektywy studiowania na kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich takich jak: budownictwo, robotyka, cybernetyka, nanotechnologie i nanomateriały, górnictwo, informatyka i telekomunikacja, elektronika, wiertnictwo i geoinżynieria, mechatronika, fizyka (techniczna, medyczna), architektura, technologie multimedialne, grafika komputerowa, a także energetyka, technologia chemiczna, inżynieria naftowa i gazownicza, chemia budowlana, ceramika, inżynieria środowiska. Zajęcia z technologii multimedialnych i grafiki projektowej pozwolą rozbudować wyobraźnię graficzną i przestrzenną oraz wykształcić umiejętności posługiwania się narzędziami multimedialnymi, niezbędnymi do wizualizacji kreowanych projektów grafiki użytkowej. Proponujemy także dodatkowe zajęcia z fizyki, prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – współpraca z AGH oraz ćwiczenia laboratoryjne z fizyki na UJ.

 

Nauczane języki obce:
język angielski oraz do wyboru: język niemiecki, język francuski, język rosyjski.

zajęcia DSD realizowane międzyoddziałowo.

 

 

 

 

 


https://malopolska.edu.com.pl – rejestracja do IV LO
http://kuratorium.krakow.pl – Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty

 

IV LO – regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

 

Dokumenty do IV LO należy składać w białych teczkach opisanych wg wzoru: opis teczki

Oświadczenie – wielodzietność
Oświadczenie – samotne wychowywanie dzieci

 

Ważne terminy rekrutacji:

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki są: 
• oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
• oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
• 2 podpisane zdjęcia (30x42mm), karta zdrowia, odpis aktu urodzenia (ksero)
• karta informacyjna (oryginał) IV LO – karta_informacyjna

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły
tel. 32 754 60 35, tel./fax 32 641 30 38

e-mail: 4lo@wp.pl