?

IV Liceum ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Liceum w liczbach

Marzec 8th, 2012

Rok szkolny 2017/2018

17 oddziałów, …569… uczniów (…397….. dziewcząt, …172….. chłopców)

KL. I – ……166…….uczniów, ….127…… dziewcząt, ……39……chłopców

KL. II – …..194…….uczniów, ….127…….dziewcząt, ……67……chłopców

KL. III – ….209…… uczniów, ….143…….dziewcząt, ……66…… chłopców

Nauczyciele pełnozatrudnieni – 35

Nauczyciele niepełnozatrudnieni – 8

Pracownicy administracji – 3

Pracownicy obsługi – 7