?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Liceum w liczbach

Marzec 8th, 2012

Rok szkolny 2017/2018

17 oddziałów, 569 uczniów (396 dziewcząt, 173 chłopców)

KL. I – 166 uczniów, 126 dziewcząt, 40 chłopców

KL. II – 194 uczniów, 127 dziewcząt, 67 chłopców

KL. III – 209 uczniów, 143 dziewczyny, 66 chłopców

Nauczyciele pełnozatrudnieni – 33

Nauczyciele niepełnozatrudnieni – 9

Pracownicy administracji – 3

Pracownicy obsługi – 7