?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Liceum w liczbach

Marzec 8th, 2012

Rok szkolny 2018/2019

17 oddziałów, 564 uczniów (403 dziewczyny, 161 chłopców)

KL. I  – 208 uczniów, 156 dziewczyn, 52 chłopców

KL. II – 166 uczniów, 123 dziewczyny, 44 chłopców

KL. III – 190 uczniów, 124 dziewczyny, 66 chłopców

Nauczyciele pełnozatrudnieni – 31

Nauczyciele niepełnozatrudnieni -13

Pracownicy administracji – 4

Pracownicy obsługi – 7