?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Kalendarz roku szkolnego

Marzec 8th, 2012

Rok szkolny 2018/2019

03.09.2018 – rozpoczęcie roku szkolnego

23-31.12.2018 – zimowa przerwa świąteczna

11.01.2019 – zakończenie I okresu nauki

14.01 – 27.01.2019 – ferie zimowe

 27.03 – 29.03 (godz.9.00) – rekolekcje wielkopostne

18.04 – 23.04.2019 – wiosenna przerwa świąteczna

26.04.2019 – zakończenie zajęć w klasach III

21.06.2019 – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.06.2019 – 31.08.2019 – ferie letnie

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: