?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Ważne dokumenty

8 marca, 2012

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

STATUT

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

REGULAMIN DYSKOTEKI

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO – IV LO

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

 

REGULAMIN STUDNIÓWKI