?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Ważne dokumenty

8 marca, 2012

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
STATUT

Szkolny zestaw podręczników – 3-letnie liceum (po gimnazjum)

Szkolny zestaw podręczników 4-letnie liceum (po szkole podstawowej)

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Regulamin dyskoteki

Wewnątrzszkolne zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego- IV LO

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły