?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Klasy

Marzec 8th, 2012

Rok szkolny 2018/2019

1a – wychowawca – mgr Małgorzata Bryzik
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie/historia sztuki
Przedmioty uzupełniające: przyroda, historia prawa lub formy artystyczne
Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki/rosyjski/francuski

1b – wychowawca – mgr Wojciech Sowiński
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia/biologia, język angielski
Przedmioty uzupełniające: przyroda/historia i społeczeństwo
Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki/rosyjski/francuski

1c – wychowawca – mgr Agata Spyra
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia/fizyka, język angielski
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki/rosyjski/francuski

1d – wychowawca – mgr Anna Kula
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia/biologia/wiedza o społeczeństwie
Przedmioty uzupełniające: przyroda, historia i społeczeństwo, biologia w sporcie
Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki/rosyjski/francuski

1e – wychowawca – mgr Agnieszka Konieczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka/język angielski
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka w medycynie/matematyka dla przyrodników
Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki/rosyjski/francuski

1f – wychowawca – mgr Barbara Mocna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka
Przedmioty uzupełniające: technologie mutlimedialne, grafika projektowa, historia i społeczeństwo
Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki/rosyjski/francuski

 2a – wychowawca – mgr Katarzyna Stochel
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie/historia sztuki
Przedmioty uzupełniające: przyroda
Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki/rosyjski/francuski

2b – wychowawca – mgr Marcin Bujas
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia/biologia, język angielski
Przedmioty uzupełniające: przyroda/historia i społeczeństwo
Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki/rosyjski/francuski

2c – wychowawca – mgr Beata Tomsia
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia/fizyka, język angielski
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki/rosyjski/francuski

2d – wychowawca – mgr Tomasz Bocianowski
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia/biologia, język angielski
Przedmioty uzupełniające: przyroda/historia i społeczeństwo
Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki/rosyjski/francuski

2e – wychowawca – mgr Aneta Radwańska
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, biologia, chemia/fizyka
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka w medycynie/technologie multimedialne, grafika projektowa
Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki/rosyjski/francuski

3a – wychowawca – mgr Janusz Popiołek
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie/historia sztuki
Przedmioty uzupełniające: przyroda
Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki/rosyjski/francuski

3b – wychowawca – mgr Beata Czeladzka
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia/biologia, język angielski
Przedmioty uzupełniające: przyroda/historia i społeczeństwo
Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki/rosyjski/francuski

3c – wychowawca – mgr Agata Majta
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia/fizyka, język angielski
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
Nauczane języki obce:język angielski, język niemiecki/rosyjski/francuski

3d – wychowawca – mgr Monika Karczewska
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia/biologia, język angielski
Przedmioty uzupełniające: przyroda/historia i społeczeństwo
Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki/rosyjski/francuski

3e – wychowawca – dr Michalina Gajowiec
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka w medycynie
Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki/rosyjski/francuski

3f – wychowawca – mgr Małgorzata Micorek
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka/geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
Przedmioty uzupełniające: technologie mutlimedialne, grafika projektowa, historia i społeczeństwo
Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki/rosyjski/francuski