?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Samorząd Uczniowski

8 marca, 2012

Od początku istnienia IV Liceum Ogólnokształcącego działa w szkole Samorząd Uczniowski, który stanowią uczniowie wszystkich klas.

Prezydium Samorządu 2020/2021  stanowią:

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:

Cele i zasady działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin.

Wiele działań podejmowanych przez naszych uczniów jest inspirowanych przez SU.

Kilka lat temu uczniowie i nauczyciele naszej szkoły podjęli decyzję o Adopcji Serca, polegającej na objęciu pomocą materialną dwóch chłopców z Zambii.

Od kilku lat uczestniczymy w akcji „Pomagamy nie tylko przyrodzie”, zbierając plastikowe nakrętki. Celem akcji jest zakup wózków inwalidzkich dla osób niepełnosprawnych.

Włączyliśmy się w liczne akcje charytatywne, np.: sprzedaż cegiełek na rzecz Fundacji Osób Niedowidzących i Niepełnosprawnych, WOŚP, Góra Grosza, Turnieje Charytatywne i wiele innych.

Ofiarnie odpowiedzieliśmy też na apel o pomoc dla powodzian. Pralka, lodówka, drobny sprzęt AGD, odzież, pościel i wiele innych darów przekazaliśmy poszkodowanej w powodzi rodzinie.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pomocy Potrzebującym uczniowie i nauczyciele naszej szkoły bardzo hojnie włączyli się w zbiórkę żywności, artykułów chemicznych i słodyczy, które wspomogły jedną z olkuskich rodzin. Wspieraliśmy też naszych rodaków na Ukrainie, organizując zbiórki funduszy na zakup potrzebnych rzeczy. Zbieraliśmy także książki, które zostały przekazane parafii polskiej w Niemczech.

Za sprawą SU obchodziliśmy Dzień Chłopca, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Dzień bez Papierosa, Dzień Tolerancji, Dzień Życzliwości i Pozdrowień, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka i wiele innych.

Tradycją naszej szkoły stała się organizacja konkursu na witraż bożonarodzeniowy czy organizacja dyskotek szkolnych.

Od kilku lat Samorząd Uczniowski wraz z Kołem Wolontariatu i SPR Olkusz jest współorganizatorem Turniejów Charytatywnych, których celem jest zbiórka funduszy dla  dzieci lub instytucji działających na rzecz dzieci.