?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Medal i tytuł „Mistrz”

8 marca, 2012

Awers i rewers szkolnego Medalu.

W dniu Święta Szkoły od 1996 roku wręczamy Medal i tytuł Mistrz dla uczniów osiągających znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych i zawodach sportowych.  Medale otrzymali uczniowie w następujących w kategoriach:

Medale są wręczane również uczniom, którzy kończą szkołę z najlepszymi wynikami. Ten zaszczytny medal otrzymali: Dorota Mól, Arkadiusz Kamionka, Marta Michoń, Monika Chrzanowska, Wioletta Kwietniak, Anna Tukaj, Radosław Marzęcki, Paweł Curyło, Wojciech Olech, Michał Hrabia, Katarzyna Szczurek, Kamil Januszek, Gabriela Dziadkowiec, Łukasz Tarasow, Katarzyna Pietras, Anna Sierka, Paulina Kocjan,  Michał Gomułka, Michał Milejski, Ernestyna Niemiec, Anna Pieczyrak-Pisulińska, Milena Ochenduszko, Paulina Ćwik, Kamila Amrozy, Przemysław Nocoń, Aleksandra Gawron, Sandra Stanecka.